Boozt AB:s kvartalsrapport, första kvartalet – 1 januari – 31 mars 2018

Organisk tillväxt på 31%(27% justerat för valutaeffekter) i det första kvartalet 2018 driven av 33% tillväxt i Boozt.com och 105% i Booztlet.com. Justerad EBIT-marginal minskade 0,1 procentenheter till -0,7%. Tillväxtprognosen för 2018 avseende tillväxt är uppjusterad till mer än 33%.

Miljoner kronor        Q1, 2018   Q1, 2017  Förändring
Nettoomsättning    551,9  421,1 31,1%
Bruttovinst    215,9  187,1 15,4%
EBIT    -6,4  -26,1 19,7
Justerad EBIT    -4,1  -2,5 -1,6
     
Organisk tillväxt, %    31,1%  62,1%
Bruttovinstmarginal, %    39,1%  44,4% -5,3 pp
EBIT-marginal, %    -1,2%  -6,2% 5,0 pp
Justerad EBIT marginal, %    -0,7%  -0,6% -0,1 pp

VD Hermann Haraldsson säger: "Vi har inlett början av året stabilt med en tillväxt i linje med våra förväntningar och sett utifrån det starka första kvartalet 2017. Även om handeln påverkades negativt av det kalla vädret, uppvisade flexibiliteten i vår affärsmodell sin styrka då försäljningen upprätthölls. Försäljningsmixen blev dock en annan än förväntad då vårsäsongen inleddes först i slutet av kvartalet."

"Vår lönsamhet var även i linje med förväntningarna, då den förväntat negativa utvecklingen av brutto-marginalen vägdes upp av en operativ hävstångseffekt. I jämförelse med Q1 2017 påverkades bruttomarginalen negativt av en försenad fullprisförsäljning av vårkollektionen på grund av det kalla vädret, en lägre andel lönsamma kampanjvaror som Q1 2017 genererade en högre bruttomarginal och det avslutade kommissionsförsäljningsavtalet med ECCO."

"Baserat på den starka utvecklingen och positiva valutaeffekter höjer vi vår tillväxtprognos till över 33% tillväxt för året. Vi fortsätter att se en starkare tillväxt mot slutet av året då produktkategorierna växlar upp tillväxttakten och nya varumärken lanseras, inklusive adidas och Reebok inom Sport samt MAC och Kiehls inom Beauty. Värt att nämna är även den starka utvecklingen av Booztlet, där vårt fokuserade arbete nu börjar frigöra den potential som finns i off-price-segmentet.”

Framåtblickande information för 2018

Prognosen för nettoomsättningstillväxt 2018 har justerats upp sedan rapporten den 27 februari 2018.

17 maj 2018  27 februari 2018
Nettoomsättningstillväxt  mer än 33%                        mer än 30%
Justerad EBIT-marginal  något förbättrad från 2,4% något förbättrad från 2,4%


Telefonkonferens / audiocast

Helårsrapporten presenteras av Boozts VD och koncernchef, Hermann Haraldsson, och ekonomi- och finansdirektör, Allan Junge-Jensen, vid en telefonkonferens / audiocast den 17 maj 2018 kl. 09.30. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund. Frågor går att ställa muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via audiocastsändningen.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Boozts webbsida.


För mer information, vänligen kontakta:

Boozt AB (publ) 

Hermann Haraldsson / VD och koncernchef / Tel: +45 20 94 03 95 / E-mail: heha@boozt.com
Allan Junge-Jensen / Ekonomi- och finansdirektör / Tel: +45 41 19 70 60 / E-mail: ajj@boozt.com
Anders Enevoldsen / Kommunikations- & IR-direktörs / Tel: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com

Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08,00 CET. Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2017 omsatte koncernen 2 016 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com.

Taggar:

Om oss

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2017 omsatte koncernen 2 016 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com

Prenumerera

Snabbfakta

Boozt AB:s Kvartalsrapport, första kvartalet 2018. Organisk tillväxt på 31% (27% justerat för valutaeffekter) i det första kvartalet 2018 driven av 33% tillväxt i Boozt.com och 105% i Booztlet.com.
Twittra det här

Citat

Vi har inlett början av året stabilt med en tillväxt i linje med våra förväntningar och sett utifrån det starka första kvartalet 2017. Även om handeln påverkades negativt av det kalla vädret, uppvisade flexibiliteten i vår affärsmodell sin styrka då försäljningen upprätthölls. Försäljningsmixen blev dock en annan än förväntad då vårsäsongen inleddes först i slutet av kvartalet.
Hermann Haraldsson, VD på Boozt AB