Boozt AB:s Q4 och helårsrapport 2017

2017: Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet

Det fjärde kvartalet

 •  Nettoomsättningen ökade med 37,8% till 644,2 miljoner kronor (467,3)
 •  Nettoomsättningen för Boozt.com ökade med 40,1%
 •  Justerat rörelseresultat uppgick till 52,3 miljoner kronor(48,3)
 •  Starkt nykundsintag

Helårsresultat

 •  Nettoomsättningen ökade med 44,4% till 2 016,4 miljoner kronor (1 396,4)
 •  Nettoomsättningen ökade med 49,4% för Boozt.com
 •  Justerad EBIT uppgick till 48,2 miljoner kronor (29,5)

Viktiga höjdpunkter

 •  Stark tillväxt både i kvartalet (37,8%) och för helåret (40,1%), helårsomsättningen passerar tvåmiljardersvallen
 •  Antalet aktiva kunder, 1 057 000, är rekordhögt. I medeltal handlade de aktiva kunderna 2,37 gånger de senaste tolv månaderna vilket innebär att vi ökar vår andel av våra kunders totala shoppingplånbok
 •  Vår kostnad per order fortsätter att minska i det fjärde kvartalet, vilket ger väsentligt lägre hanteringskostnader jämfört med fjärde kvartalet i fjol
 •  Fortsatt 5-stjärning rating på Trustpilot med höjt betyg från 9,1 till 9,2 vilket indikerar en högre kundnöjdhet
 •  Vi vidhåller våra tidigare kommunicerade prognos på medellång sikt
 •  För 2018 förväntar koncernen en tillväxt överstigande 30%. Justerad EBIT marginal förväntas förbättras något jämfört med 2017

Kommentarer av Boozt AB:s VD och koncernchef Hermann Haraldsson

”Vi är nöjda med att vi har lyckats att accelerera verksamheten under det fjärde kvartalet och leverera en tillväxt om 37,8% jämfört med det fjärde kvartalet i fjol.”

”2017 var ett tillfredställande år då vi lyckades med att leverera i nivå med våra ambitioner, med både stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Vi passerade tvåmiljardersvallen med 2,016 miljoner i omsättning för helåret, vilket motsvarar en tillväxt om 44,4% jämfört med föregående år, och vi lyckades leverera ett justerat rörelseresultat om 48,2 miljoner kronor, motsvarande en justerad rörelsemarginal om 2,4%.”

”Vi är välpositionerade när vi går in i 2018. Vårt fokus på nordiska märken, där vi erbjuder prisvärda lyxvaror till den nordiska konsumenten, kombinerat med ett tydligt fokus på hög kundnöjdhet och effektiv logistik har under 2017, än en gång, visat sig vara ett framgångsrikt koncept."

Telefonkonferens / audiocast

Helårsrapporten presenteras av Boozts VD och koncernchef, Hermann Haraldsson, och ekonomi- och finansdirektör, Allan Junge-Jensen, vid en telefonkonferens / audiocast den 27 februari 2018 kl. 09.30. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund. Frågor går att ställa muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via audiocastsändningen.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Boozts webbsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Boozt AB (publ)

Hermann Haraldsson / VD och koncernchef / Tel: +45 20 94 03 95 / E-mail: heha@boozt.com  

Allan Junge-Jensen / Ekonomi- och finansdirektör / Tel: +45 41 19 70 60 / E-mail: ajj@boozt.com 

Karsten Anker Petersen / Kommunikations- & IR-direktörs (Interim) / Tel: +45 53 82 17 54 / Email: kap@boozt.com

Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 08,00 CET.


Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2016 omsatte koncernen 1 400 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Med en ständigt ökande aktiv kundbas på över 967 000 har Boozt.com mer än sex miljoner besökare per månader. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com.

Taggar:

Om oss

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2017 omsatte koncernen 2 016 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com

Prenumerera

Snabbfakta

Boozt AB:s Q4 och helårsrapport 2017: Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet
Twittra det här

Citat

Vi är nöjda med att vi har lyckats att accelerera verksamheten under det fjärde kvartalet och leverera en tillväxt om 37,8% jämfört med det fjärde kvartalet i fjol.
Hermann Haraldsson, VD och koncernchef på Boozt AB