Emission och överlåtelse av teckningsoptioner i Boozt AB (publ):s Teckningsoptionsprogram 2018/2021

Årsstämman som hölls den 27 april 2018 beslutade om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningoptioner till bolagets koncernledning och andra nyckelpersoner i bolaget (”Teckningsoptionsprogram 2018/2021”). I enlighet med villkoren för teckningsoptionsprogrammet 2018/2021 har det i dotterbolaget tecknats och överlåtits totalt 1 137 347 teckningsoptioner till bolagets koncernledning och andra nyckelpersoner i bolaget.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs om 96,31 kronor vilket motsvarar 126 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella huvudlista för bolaget under perioden från och med den 18 maj 2018 till och med den 24 maj 2018. Teckning av aktier med stöd av teckningoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 14 juni 2021.

Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet 2018/2021 har genomförts till ett pris uppgående till 9,18 kronor, vilket motsvarar marknadsmässigt värde av en teckningsoption den 31 maj 2018 vilket fastställts av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB i enlighet med Black Scholes värderingsmodell.

För mer information, kontakta:

Boozt AB (publ)

Hermann Haraldsson / Group CEO / Phone: +45 20 94 03 95 / Email: heha@boozt.com
Allan Junge-Jensen / Ekonomi- och finansdirektör / Tel: +45 41 19 70 60 / E-mail: ajj@boozt.com
 

Anders Enevoldsen / Head of IR & Corporate Communications / Phone: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com

Informationen har distribuerats för publicering genom kontaktpersonen ovan kl. 08.00 CET den 1 juni 2018.Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2017 omsatte koncernen 2 016 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com.

Taggar:

Om oss

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2017 omsatte koncernen 2 016 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com