Bokslutskommuniké Januari - September 2007

Koncernen i sammandrag
• Omsättningen uppgick till 387,4 (466,6) MSEK, för kvarvarande enheter
• Rörelseresultatet uppgick till -47,4 (-14,9) MSEK, för kvarvarande enheter
• Resultat före skatt uppgick till –56,9 (-23,0) MSEK, för kvarvarande enheter
• Nettoresultatet uppgick till –59,7 (-25,4) MSEK
• Soliditeten uppgår till 32,6 (39,1) %
• Negativt kassaflöde från löpande verksamheten -11,5 ( -5,1) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -13,32 (-5,67) kronor.
• Plan för outsourcing av väv och reduktion av spinneri och väveri fortlöper enligt plan.
• Tvist med betydande kund löst innebärande likviditetstillskott om 11 MSEK.
• Beslut på extra bolagsstämma om att sälja fastigheterna i Estland för ca 210 MSEK innebärande reavinst om 51 MSEK fattades 11 September
• Fastigheten Regulatorn 3 såldes 17 Oktober för 25 MSEK innebärande en reavinst om ca 2 MSEK.
• En process har startats för att hitta samarbetspartners.

Om oss

Borås Wäfveri är en anrik svensk textilproducent som har bedrivit verksamhet i 140 år. Kärnan i verksamheten är textilproduktion av väv baserad på den naturliga fibern bomull. Varumärket Borås Wäfveri står för ett stort textilt kunnande inom produktion förenat med nordisk design. Varumärket är känt för sin kvalitet och står för trygghet. Borås Wäfveri verkar idag inom segmentet Premium Private Label (PPL) som vänder sig till kunder med egna varumärken, och textile service som erbjuder textila produkter till sjukvården samt hotell- och restaurangbranschen. Sortimentet består av heminredningstextil såsom bäddset, lakan, gardiner, metervaror, köksprogram, dukar, rullgardiner och rullgardinsväv samt tyg till olika typer av arbetskläder.

Prenumerera

Dokument & länkar