Halvårsrapport Januari - Juni 2007

Koncernen i sammandrag

• Omsättningen uppgick till 273,4 (334,7) MSEK, för kvarvarande enheter

• Rörelseresultatet uppgick till -24,1 (-10,4) MSEK, för kvarvarande enheter

• Resultat före skatt uppgick till –30,4 (-16,7) MSEK, för kvarvarande enheter

• Nettoresultatet uppgick till –33,1 (-17,6) MSEK

• Soliditeten uppgår till 35,3 (37,5) %

• Negativt kassaflöde från löpande verksamheten -8,8 ( 2,3) MSEK.

• Försäljning av Fastigheter i Estland under april månad inbringade reavinst om 15,7 msek.

• Föreslagen fastighetsförsäljning medför en kraftig likviditetsförstärkning

• Resultat per aktie uppgick till -7,39 (-4,00) kronor

• Ny VD har utsetts från och med 1 juni

• Ytterligare 700-800 personer kommer att friställas fram till årskiftet


Information: Sven-Olof Kulldorff, CEO tel: 031 – 83 61 02, 0705 – 90 52 08
Kenneth Uddh, CFO tel: 031 – 83 61 12, 0706 – 38 61 07

Om oss

Borås Wäfveri är en anrik svensk textilproducent som har bedrivit verksamhet i 140 år. Kärnan i verksamheten är textilproduktion av väv baserad på den naturliga fibern bomull. Varumärket Borås Wäfveri står för ett stort textilt kunnande inom produktion förenat med nordisk design. Varumärket är känt för sin kvalitet och står för trygghet. Borås Wäfveri verkar idag inom segmentet Premium Private Label (PPL) som vänder sig till kunder med egna varumärken, och textile service som erbjuder textila produkter till sjukvården samt hotell- och restaurangbranschen. Sortimentet består av heminredningstextil såsom bäddset, lakan, gardiner, metervaror, köksprogram, dukar, rullgardiner och rullgardinsväv samt tyg till olika typer av arbetskläder.

Dokument & länkar