Bosch lanserar två kraftfulla och sladdlösa dammsugare för professionella

 

  • GAS 18V-10 L Professional: Lätthanterlig våt-/torrsug med extra lång körtid och brett tillämpningsområde.
  • GAS 18V-1 Professional: Kompakt torrsug för snabb och effektiv slutrengöring av både arbetsyta och verktyg.

Bosch introducerar två kompakta och mycket kraftfulla sladdlösa dammsugare för professionella hantverkare: våt-/torrsugen GAS 18V-10 L Professional och torrsugen GAS 18V-1 Professional. Båda modellerna tillhör Boschs 18 volts-system och ger en effektiv bortsugning som varar under en längre tid tack vare unika luftströmmar och dammsugarnas särskilda form. Vidare utmärker sig båda dammsugare genom sina transparenta dammbehållare som gör att dammnivån alltid är överskådlig. Behållarna är även enkla och snabba att montera samt tömma.

Lätthanterlig våt-/torrsug

GAS 18V-10 L Professional är en trådlös våt-/torrsug med lång körtid tack vare Rotational Airflow Technology och kan användas med ett fulladdat 6,0 Ah-batteri i upp till 24 minuter. Den är även lätthanterlig med sin vikt på 4,6 kg och enkel att transportera och använda på byggarbetsplatsen. Våt-/torrsugen utmärker sig också med sin höga luftströmseffekt på 24 liter per sekund. Den är den enda sladdlösa dammsugaren på marknaden som har denna typ av rotationsluftström och samtidigt en nettovolym på sex liter. GAS 18V-10 L Professional kan användas både på vått och torrt underlag och är certifierad för dammklass L.

Torrsugen för snabb slutrengöring

GAS 18V-1 Professional är en kompakt och lätt apparat som lämpar sig framför allt för snabb slutrengöring, t.ex. för att befria maskindelar och utrustning från spån eller borrhål från borrspån. Torrsugen är unik då den suger bort dammet i två steg. I det första steget filtreras det grövre dammet och samlas i en separat behållare, och i steg två filtreras det finare dammet. Detta resulterar i att en ren arbetsmiljö kan uppnås betydligt snabbare. Med förlängningsrör kan dammsugaren även användas som en golvdammsugare med ett golvmunstycke som effektivt suger bort trä-, plast- och metallspån. Det finns även tillhörande munstycken som möjliggör bortsugning av smuts i smala och svåråtkomliga områden.

GAS 18V-10 L Professional och GAS 18V-1 Professional finns tillgängliga i butik. Samtliga prisuppgifter är ej bindande prisrekommendationer exklusive moms. Med reservation för ändringar.


Tekniska data
GAS 18V-10 L Professional GAS 18V-1 Professional
max. batterispänning 18 V 18 V
Apparattyp Våt-/torrsug Torrsug
Behållarvolym brutto/netto 10/6 l 700/650 ml
Max. gångtid med 6,0 Ah-batteri 24 min 42 min
Max. vakuum 90 mbar 70 mbar
Max. luftström 24 l/s 11 l/s
Dammklass L
Filter HEPA HEPA
Slanglängd 1,6 m flexibel slangpåsats,
ca. 0,7 m
Mått
(längd x höjd x bredd)
442 x 364 x 334 mm 438 x 121 x 184 mm
Vikt utan batteri 4,6 kg 1,3 kg
Leveransomfattning/ej bindande prisrekommendation exklusive moms Apparat utan batteri och laddare: 2 200 SEK Apparat utan batteri och laddare: 915 SEK

För ytterligare information, kontakta:
Julia Järegård, Geelmuyden Kiese, 070-218 81 90, julia.jaregard@gknordic.com
Bosch kundservice: 08-750 18 20, www.bosch.se

 

Om Bosch 
I Boschkoncernens elverktygsområde finns några av världens mest sålda elverktyg, mätverk-tyg och tillbehör. Under 2015 genererade de drygt 20 000 medarbetarna 4,8 miljarder euro i in-täkter varav ca 85 procent utanför Tyskland. Med varumärken som Bosch, Skil och Dremel står elverktygsområdet för kundfokus och ingenjörsframsteg. De viktigaste framgångsfaktorerna är innovationskraft och innovationstakt. Boschs professionella elverktyg genererade cirka en tred-jedel av sin försäljning under 2015 från produkter som funnits på marknaden i mindre än två år. Under 2016 kommer Bosch elverktyg återigen lansera fler än 100 nya produkter på den tyska marknaden i sina fyra affärssegment: elverktyg, tillbehör, mätverktyg och trädgårdsredskap. Boschkoncernen är en ledande global leverantör av teknik och tjänster som sysselsätter cirka 375 000 medarbetare i hela världen (den 31 december 2015). Företaget omsatte 70,6 miljarder euro år 2015. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobila lösningar, Industriell tek-nologi, Konsumtionsvaror och Energi- och byggnadsteknik. Boschkoncernen innefattar Robert Bosch GmbH och dess cirka 440 dotterbolag och regionala företag i ett 60-tal länder. Inkluderar man säljavdelningen och servicepartners täcker Boschs globala tillverkning och försälj-ningsnätverk cirka 150 länder. Grunden för företagets framtida tillväxt är den innovativa styr-kan. Bosch sysselsätter 55 800 medarbetare inom forskning och utveckling på 118 platser över hela världen. Boschkoncernens strategiska mål är att erbjuda innovationer för ett uppkopplat liv. Bosch förbättrar livskvaliteten i hela världen med produkter och tjänster som är innovativa och skapar entusiasm. Kort och gott, Bosch erbjuder teknik som är "Invented for life.". Ytterligare information finns på www.bosch.se och www.bosch-press.com. 

Taggar:

Om oss

Bosch-koncernen är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster. Enligt preliminära siffror för verksamhetsåret 2014 har företaget cirka 290,000 medarbetare och omsätter 48,9 miljarder euro. Företagets verksamhet är delat i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods och Energy and Building Technology. Bosch-koncernen består av företaget Robert Bosch GmbH samt dess över 360 dotterbolag och regionala bolag i omkring 50 länder. Medräknat försäljnings– och servicepartners finns Bosch representerat i cirka 150 länder. Det är detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning som utgör grunden för framtida tillväxt. Under 2014 ansökte Bosch om cirka 4600 patent över hela världen. Bosch-koncernens produkter och tjänster är utformade för att fascinera och för att öka livskvaliteten genom att erbjuda tjänster som både är innovativa och fördelaktiga. På så vis erbjuder företaget teknik världen över som är ”Invented for life”. Företaget grundades i Stuttgart 1886 av Robert Bosch (1861-1942) som ”Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det är en förutsättning för företagets långsiktiga planeringshorisont samt de stora investeringar som görs inför framtiden. 92 % av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av den allmännyttiga stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH. Majoriteten av rösterna har industrifonden Robert Bosch Industrietreuhand KG. Företagsfunktionerna utförs av stiftelsen. De övriga aktierna ägs av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns på www.bosch.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar