Nytt monteringssystem för oscillerande elverktyg

  • Bosch och Fein i samarbete för att utveckla en ny systemstandard
  • Starlock-monteringssystemet garanterar en snabb arbetsprocess och ett precist resultat
  • Monteringssystemet finns i tre olika utföranden: Starlock, StarlockPlus och StarlockMax

Bosch och Fein, två världsledande producenter av oscillerande verktyg, har beslutat att i januari 2016 lansera Starlock, ett gemensamt utvecklat monteringssystem för sina verktyg. Samarbetet syftar till att erbjuda användarna en ännu bättre prestanda, snabbare arbetsprocess och ett mer precist resultat.

Tack vare deras särskilda drivprincip kan de oscillerande multiverktygen användas över hela världen. Med deras oscillerande rörelse kan de driva olika accessoarer inom sågning, slipning, skrapning och putsning. Men för att de ska fungera pålitligt och ekonomisk behöver kraften från motorn överföras från sågklingan eller slipplattan med så lite glapp som möjligt. Det är därför som monteringssystemet är så avgörande för att garantera en snabb arbetsprocess och ett precist resultat.

– En stor mängd monteringssystem för oscillerande verktyg finns just nu på marknaden. Det är nästan ett för stort utbud från alltför många tillverkare för att man ska kunna ha översikt över allt, säger Willi Fellmann, ansvarig för samarbetet på Bosch.

– Men utöver det så tvingas också användarna acceptera en försämrad prestanda när de använder adapter. Det är här det nya Starlock-systemet kommer in i bilden. Med Starlock-systemet har Bosch och Fein etablerat en gemensam standard som garanterar ett maximalt utbyte av kraft, säger Fellmann.

Det patenterade Starlock-systemet fungerar tillsammans med oscillerande verktyg från Bosch och Fein, liksom enheter från andra tillverkare som också har ett 12-punkts-monteringssystem. Det här innebär att accessoarerna är kompatibla med de flesta maskiner på marknaden. Starlockaccessoarerna med dess tre dimensionella geometri, är kapabla att leverera ännu bättre prestanda än tidigare system”, säger Rainer Warnicki, områdeschef för produktutveckling på Fein.

– Under utvecklingen av monteringssytemet tog vi medvetet en annan väg än vi brukar göra, det gemensamma projektet förenar kunskapen som finns hos båda tillverkarna. Vi är övertygade om att Starlock-systemet kommer att bli standardsystem på marknaden, säger Raine Warnicki.

Under januari 2016 kommer accessoarer inom Starlock-systemt att lanseras under de båda tillverkarna Bosch och Feins namn. Bosch och Fein erbjuder tre prestanda klasser: Starlock, StarlockPlus, och StarlockMax. Dessa kategorier försäkrar att endast rätt accessoar användas till den korresponderande maskinen. Under de kommande månaderna kommer Bosch och Fein också att lansera verktyg med Starlock-system. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Wahlström, Geelmuyden Kiese,
Telefon: 073-965 24 12, e-post: daniel.wahlstrom@gknordic.com
Michael Beth, produktchef för Bosch Accessories, 
michael.beth@dk.bosch.com
Bosch kundservice: 08-750 18 20, www.bosch.se

Bosch-koncernen är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster. Enligt preliminära siffror för verksamhetsåret 2013 har företaget cirka 281,000 medarbetare och omsätter 46,4 miljarder euro (Not: På grund av legala förändringar vilka styr konsolidering kan 2013 års siffror inte till fullo jämföras med de redovisade siffrorna från 2012). Företagets verksamhet är delat i fyra affärsområden: Automotive Technology, Industrial Technology, Consumer Goods och Energy and Building Technology. Bosch-koncernen består av företaget Robert Bosch GmbH samt dess över 360 dotterbolag och regionala bolag i omkring 50 länder. Medräknat försäljnings– och servicepartners finns Bosch representerat i cirka 150 länder. Det är detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning som utgör grunden för framtida tillväxt. Under 2013 ansökte Bosch om cirka 5000 patent över hela världen. Bosch-koncernens produkter och tjänster är utformade för att fascinera och för att öka livskvaliteten genom att erbjuda tjänster som både är innovativa och fördelaktiga. På så vis erbjuder företaget teknik världen över som är ”Invented for life”.

Företaget grundades i Stuttgart 1886 av Robert Bosch (1861-1942) som ”Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det är en förutsättning för företagets långsiktiga planeringshorisont samt de stora investeringar som görs inför framtiden. 92 % av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av den allmännyttiga stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH. Majoriteten av rösterna har industrifonden Robert Bosch Industrietreuhand KG. Företagsfunktionerna utförs av stiftelsen. De övriga aktierna ägs av Robert Bosch GmbH.

Ytterligare information finns på www.bosch.se och www.bosch-press.com

Om oss

Bosch-koncernen är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster. Enligt preliminära siffror för verksamhetsåret 2014 har företaget cirka 290,000 medarbetare och omsätter 48,9 miljarder euro. Företagets verksamhet är delat i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods och Energy and Building Technology. Bosch-koncernen består av företaget Robert Bosch GmbH samt dess över 360 dotterbolag och regionala bolag i omkring 50 länder. Medräknat försäljnings– och servicepartners finns Bosch representerat i cirka 150 länder. Det är detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning som utgör grunden för framtida tillväxt. Under 2014 ansökte Bosch om cirka 4600 patent över hela världen. Bosch-koncernens produkter och tjänster är utformade för att fascinera och för att öka livskvaliteten genom att erbjuda tjänster som både är innovativa och fördelaktiga. På så vis erbjuder företaget teknik världen över som är ”Invented for life”. Företaget grundades i Stuttgart 1886 av Robert Bosch (1861-1942) som ”Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det är en förutsättning för företagets långsiktiga planeringshorisont samt de stora investeringar som görs inför framtiden. 92 % av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av den allmännyttiga stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH. Majoriteten av rösterna har industrifonden Robert Bosch Industrietreuhand KG. Företagsfunktionerna utförs av stiftelsen. De övriga aktierna ägs av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns på www.bosch.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar