Slipa och polera utan skakningar Excenterslipmaskinen med vibrationsdämpning

  • „  Excenterslipmaskinen GEX 125-150 AVE Professional kan användas utan tidsbegränsning då vibrationsbelastningen inte överstiger 2.5 m/s2
  • „  Kan användas med slippapper på både 125 mm och 150 mm 
  • „  Garanterat  ren arbetsmiljö, då uppsamlaren tar hand om allt damm

Ett professionellt elverktyg utan vibrationsdämpning är som en bil utan stötdämpare. Både arbetskomfort och säkerhet står då på spel och det är inget man bör kompromissa med. Verktygsvibrationer kan vid en längre tids användande resultera i stickningar i armarna och i värsta fall vita fingrar, hos hantverkarna.

Därför lanserar Bosch excenterslipmaskinen GEX 125-150 AVE Professional – den första excenterslipmaskinen på marknaden med effektiv vibrationsdämpning. Med en excenterslipmaskin utgör skakningar och svängningar en del av vardagen, därför har Bosch varit tvungen att tänka över utformningen av excenterslipmaskiner, vilket resulterat i en unik patenterad konstruktion. Med drivaxeln och maskinhuset avskilt, lyckas Bosch förhindra att vibrationerna från drivaxeln blir överförda till maskinhuset, där man har sitt grepp. Resultatet är marknadens lägsta vibrationer eftersom vibrationerna nu absorberas med samma effekt som hos stötdämparen på en bil.

Slipa utan begränsningar

Maskinhuset har en ergonomisk design och är utrustad med ett mjukt grepp, som både säkrar ett optimalt grepp och ger full kontroll över verktyget i alla arbetspositioner – och desutom verkar vibrationsdämpande. Tack vare de vibrationsdämpande åtgärderna kommer svängningsbelastningen inte över de 2.5 m/s2, som i ett EU-direktiv är fastställt som gräns för hur mycket vibrationer man får utsättas för på en arbetsdag. Med andra ord kan en hantverkare, som exempelvis en möbelsnickare eller målare, använda den nya excenterslipmaskinen från Bosch hela dagen lång utan tidsbegränsning.

Tack vare en särskilt effektiv dammuppsamlare, som minimerar stoftföroreningar, kan man arbeta i en ren arbetsmiljö. Stoftuppsamlaren har nämligen ett inbyggt mikrofilter som själv samlar upp även de minsta partiklarna. Vid större slipprojekt finns också möjlighet att ansluta till en industridammsugare, till exempel Bosch GAS 15 L Professional.

Välj själv din slipdiameter

Excenterslipmaskinen levereras med två slipplattor, med en diameter på 125 mm respektive 150 mm, vilka enkelt skiftas vid behov. Detta ger stor flexibilitet och möjlighet att använda slippapper i olika storlekar.

Med excenterslipen GEX 125-150 AVE Professional får man en kraftfull  400 watts-motor i händerna, som kan ställas in på varierande varvtal så att man kan anpassa hastighet och kraft beroende på vilket material man arbetar med. Eftersom slipplattan förblir i full kontakt med arbetsunderlaget arbetar excenterslipen jämnt och precist, även om man inte fördelar trycket på maskinen helt jämnt. Detta ger ett fint slutresultat, oavsett om man grovslipar, putsar eller polerar.

GEX 125-150 AVE Professional från Bosch levereras i L-Boxx med dammuppsamlare med mikrofilter, hjälphandtag och två slipplattor med diameter på 125 respektive 150 mm, plus en sliprondell med åtta hål.

Excenterslipmaskinen kan köpas hos ledande återförsäljare av profesionella verktyg i hela landet från augusti månad till ett rekommenderat marknadspris på: 2795 kr.

Pressbilder i högupplösning kan hämtas här

För mer information, kontakta:

Max Andersson, Geelmuyden.Kiese,

070-8692944, max.andersson@geelmuyden-kiese.se

Produktchef Niclas Andersen, Bosch,

niclas.andersen@dk.bosch.com

Bosch kundservice: 08 - 750 18 20, www.bosch-professional.se

Boschkoncernen är en internationellt ledande tillverkare av fordons- och industriteknik, konsumentprodukter och byggnadsteknik. Omkring 270 000 anställda bidrog under bokslutsåret 2009 till en omsättning på ca 38 miljarder euro. Idag omfattar koncernen ett nätverk av tillverkning, försäljning och kundtjänst med ca 300 dotterbolag och regionala företag i över 60 länder. Inklusive återförsäljare och servicepartners är Bosch representerat i över 150 länder. Detta globala nätverk av utveckling, produktion och säljorganisation är förutsättningen för fortsatt tillväxt. Bosch investerar mer än 3,5 miljarder euro om året på forskning och utveckling och registrerar globalt mer än 3000 patent om året. Med alla sina produkter och tjänster ökar Bosch livskvalitén med innovativa och nyttiga lösningar.

Företaget grundades i Stuttgart 1886 som ”Verkstad för finmekanik och elektroteknik” av Robert Bosch (1861-1942). Ägarstrukturen i Boschkoncernen säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det ger företaget möjlighet att göra avsevärda investeringar för framtiden liksom att leva upp till ett socialt ansvarstagande i linje med grundarens intentioner. 92 procent av kapitalandelarna i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung. Företagets industriella verksamhet och ägarfunktioner tillvaratas av Robert Bosch Industrietreuhand KG.

För ytterligare information se www.bosch.se

Om oss

Bosch-koncernen är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster. Enligt preliminära siffror för verksamhetsåret 2014 har företaget cirka 290,000 medarbetare och omsätter 48,9 miljarder euro. Företagets verksamhet är delat i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods och Energy and Building Technology. Bosch-koncernen består av företaget Robert Bosch GmbH samt dess över 360 dotterbolag och regionala bolag i omkring 50 länder. Medräknat försäljnings– och servicepartners finns Bosch representerat i cirka 150 länder. Det är detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning som utgör grunden för framtida tillväxt. Under 2014 ansökte Bosch om cirka 4600 patent över hela världen. Bosch-koncernens produkter och tjänster är utformade för att fascinera och för att öka livskvaliteten genom att erbjuda tjänster som både är innovativa och fördelaktiga. På så vis erbjuder företaget teknik världen över som är ”Invented for life”. Företaget grundades i Stuttgart 1886 av Robert Bosch (1861-1942) som ”Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det är en förutsättning för företagets långsiktiga planeringshorisont samt de stora investeringar som görs inför framtiden. 92 % av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av den allmännyttiga stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH. Majoriteten av rösterna har industrifonden Robert Bosch Industrietreuhand KG. Företagsfunktionerna utförs av stiftelsen. De övriga aktierna ägs av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns på www.bosch.se.

Prenumerera

Dokument & länkar