Världens första sladdlösa motorsåg med full styrka Fäll trädet med batterisåg

 

Äntligen finns det ett seriöst alternativ till bensindrivna motorsågar och elektriska motorsågar med lång sladd. Den nya motorsågen AKE 30 LI från Bosch är världens första sladdlösa motorsåg med ett kraftfullt 36 volts litiumbatteri. Prestandan har fördubblats i jämförelse med tidigare sladdlösa motorsågar, vilket innebär att AKE 30 LI klarar att såga 100 tjocka vedträn innan batteriet behöver laddas. Dessutom slipper man besväret med förlängningssladd.  

Fram till idag har en kraftfull motorsåg antingen varit bensindriven eller eldriven med sladd. De sladdlösa alternativ som funnits har bara haft en batterikapacitet på 18 volt. Nu förändras detta. I början av 2011 lanserar Bosch världens första sladdlösa såg med ett 36 volts batteri. Det nya batteriet innebär att AKE 30 LI är dubbelt så stark som tidigare batteridrivna motorsågar vilket ger kraft till krävande arbete runt om i trädgården.

Nu är det slut på förorenande bensinångor som är skadliga för både användaren och omgivningen. Dessutom slipper man slåss med långa sladdar som fastnar i buskar och kvistar, medan man försöker fälla träd, kapa tjocka grenar eller bara vill putsa häcken i trädgården. Den nya motorsågen bullrar också mindre än bensindrivna motorsågar och förutom detta är energiförbrukningen mycket låg. Den batteridrivna modellen förbrukar bara en tiondel så mycket energi som en bensindriven såg.

 

100 vedträn på en gång och åtta meter per sekund

På en enda uppladdning klarar det starka 36 volts litiumbatteriet att såga 100 kraftiga vedträn. Litiumbatteriet levererar en skärhastighet på åtta meter per sekund och laddas fullt på bara 90 minuter, fast redan efter 45 minuter är batteriet uppladdat till 80 procent så att man kan fortsätta sitt arbete.

Det är heller ingen fara om man av någon anledning tappar motorsågen. En blixtsnabb kick-back-broms stoppar motorn direkt så att olyckor kan undvikas. Kedjan smörjs automatiskt och byte samt sträckning av kedjan är också mycket enkelt tack vare att Boschs nya enhands-SDS-system inte kräver några extra verktyg.

 

Använd samma batteri till olika maskiner

Motorsågen använder samma batteri och laddare som Bosch populära gräsklippare Rotak LI och häcktrimmern AHS 54-20. Det skapar stor flexibilitet då man kan byta batterier mellan olika maskiner och på så sätt alltid har ett batteri att använda och det andra förberett i laddaren. Man slipper att hålla reda på olika laddare och batterier.

Eftersom AKE 30 LI varken har en klumpig och tung bensintank eller en besvärlig sladd är den både enkel och bekväm att jobba med. Det rekommenderade priset hamnar på 3 999 kr och motorsågen kommer finnas till försäljning på byggvaruhus över hela landet från början av 2011.

För ytterligare information, högupplösta bilder eller produkter, vänligen kontakta:

Amanda Florin, Geelmuyden.Kiese, 0708-64 19 74, amanda.florin@gkstockholm.com

Bosch kundservice: 08 - 750 18 20, www.bosch.se

För högupplösta bilder klicka här

Boschkoncernen är en internationellt ledande tillverkare av fordons- och industriteknik, konsumentprodukter och byggnadsteknik. Omkring 270 000 anställda bidrog under bokslutsåret 2009 till en omsättning på ca 38 miljarder euro. Idag omfattar koncernen ett nätverk av tillverkning, försäljning och kundtjänst med ca 300 dotterbolag och regionala företag i över 60 länder. Inklusive återförsäljare och servicepartners är Bosch representerat i över 150 länder. Detta globala nätverk av utveckling, produktion och säljorganisation är förutsättningen för fortsatt tillväxt. Bosch investerar mer än 3,5 miljarder euro om året på forskning och utveckling och registrerar globalt mer än 3000 patent om året. Med alla sina produkter och tjänster ökar Bosch livskvalitén med innovativa och nyttiga lösningar.

Företaget grundades i Stuttgart 1886 som ”Verkstad för finmekanik och elektroteknik” av Robert Bosch (1861-1942). Ägarstrukturen i Boschkoncernen säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det ger företaget möjlighet att göra avsevärda investeringar för framtiden liksom att leva upp till ett socialt ansvarstagande i linje med grundarens intentioner. 92 procent av kapitalandelarna i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung. Företagets industriella verksamhet och ägarfunktioner tillvaratas av Robert Bosch Industrietreuhand KG.

För ytterligare information se www.bosch.se

 

Taggar:

Om oss

Bosch-koncernen är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster. Enligt preliminära siffror för verksamhetsåret 2014 har företaget cirka 290,000 medarbetare och omsätter 48,9 miljarder euro. Företagets verksamhet är delat i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods och Energy and Building Technology. Bosch-koncernen består av företaget Robert Bosch GmbH samt dess över 360 dotterbolag och regionala bolag i omkring 50 länder. Medräknat försäljnings– och servicepartners finns Bosch representerat i cirka 150 länder. Det är detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning som utgör grunden för framtida tillväxt. Under 2014 ansökte Bosch om cirka 4600 patent över hela världen. Bosch-koncernens produkter och tjänster är utformade för att fascinera och för att öka livskvaliteten genom att erbjuda tjänster som både är innovativa och fördelaktiga. På så vis erbjuder företaget teknik världen över som är ”Invented for life”. Företaget grundades i Stuttgart 1886 av Robert Bosch (1861-1942) som ”Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det är en förutsättning för företagets långsiktiga planeringshorisont samt de stora investeringar som görs inför framtiden. 92 % av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av den allmännyttiga stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH. Majoriteten av rösterna har industrifonden Robert Bosch Industrietreuhand KG. Företagsfunktionerna utförs av stiftelsen. De övriga aktierna ägs av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns på www.bosch.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar