App som informerar om lediga parkeringsplatser ska få pendlare att ställa bilen och åka kommunalt

Bilförare som på förhand vet att det finns lediga parkeringsplatser är mer benägna att parkera bilen och använda sig av kommunaltrafik i stället. Det är idén bakom ett pilotprojekt för ”aktiva parkeringsplatser” som Verband Region Stuttgart nu lanserar i samarbete med Robert Bosch GmbH.

På femton infartsparkeringar längs två pendeltågslinjer känner sensorer från Bosch av lediga parkeringsplatser minut för minut och kommunicerar informationen i realtid. Informationen om de lediga platserna finns sedan tillgänglig i en app och på en webbplats. Elva städer i nordöstra delen av Stuttgart är med och stöttar pilotprojektet. De kommer att förse infartsparkeringarna, som ägs av kommunerna, med uppkoppling och elektricitet. Verband Region Stuttgart kommer att stötta projektet med målet att omvandla Stuttgart till en föregångare för hållbarhet.

– Med våra sensorer gör vi parkeringsplatser till en del av ”sakernas internet”. Vi lyfter problemet med att söka efter ledig plats på infartsparkeringarna från förarnas axlar. Genom att göra så minskar vi trängseln som kommer med letandet och minimerar påfrestningen på miljön, säger Dr. Dirk Hoheisel, medlem av managementstyrelsen vid Robert Bosch GmbH.

Pilotprojektet kommer att starta i början av 2016 med installationen av Bosch-sensorer och pågår till juni 2018. Beläggningsgraden på parkeringsplatserna kommer också att undersökas och analyseras för att se om realtidsinformationen faktiskt uppmuntrar förare till att ta bussar och tåg. I Stuttgart-området finns över hundra infartsparkeringar med 50 till 700 parkeringsplatser. Den minsta parkeringen i pilotprojektet har 49 platser och den största över 520 platser.

Mer information samt videos och bilder finns att hämta under nedan länk:
http://www.bosch-presse.de/presseforum/detail/en-US&txtID=7502

För ytterligare information kontakta:
Kommunikationschef Inger Rosén
E-mail: inger.rosen@se.bosch.com
Telefon: 46 8 750 16 44

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. Företaget har omkring 360.000 medarbetare globalt (per 1 april 2015) och omsatte 49 miljarder Euro under 2014.*

Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 440 dotterbolag samt lokala företag i runt 60 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt.

Under 2014 ansökte Bosch om mer än 4,600 patent världen över. Bosch Groups strategiska mål är att leverera innovationer för en nätverkande livsstil. Bosch höjer livskvalitén genom att erbjuda produkter och lösningar som är både innovativa och intresseväckande. Kort sagt, Bosch erbjuder teknologi som är ”Invented for life”.

Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH.

Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

*Försäljningssiffrorna för 2014 inkluderar inte de tidigare joint ventures BSH Bosch und Siemens Hausgeräute GmbH (nu BSH Hausgeräute GmbH) och ZF Lenksysteme GmbH (nu Robert Bosch Automotive Steering GmbH) vilka sedan dess har övertagits totalt. 

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt. Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”. Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera