Bosch är klar för web 3.0

Bosch som först och främst är en tillverkare av fysiska produkter står nu inför uppgiften att öppna upp sammankopplade program så som övervaknings- och värmesystem, fordon eller sensorer genom att göra hårdvaran webbaserad. För att möta den tekniska utvecklingen har tre metoder tagits fram för att skapa lönsam tillväxt i web 3.0.

Boschkoncernen ser en stor potential i web 3.0 – sakernas Internet, som är nästa steg i utvecklingen av webbteknik. Det innebär att alla enheter och människor som är uppkopplade på nätet kommunicerar med varandra. Tre huvudområden inom web 3.0 har utkristalliserats där Bosch kan vara aktiv och växa med lönsamhet: teknologi, applikationer och affärsmodeller baserade på dessa applikationer.

När det gäller teknologin kommer Bosch att modifiera produkter såsom huvudenheter i fordon eller sensorer i byggnader och värmesystem så att de kan ansluta till Internet. Detta möjliggörs med ny teknik som skapar kopplingar mellan den virtuella världen och den fysiska världen.

Bosch förutspår vidare att datorkraft, bandbredd för dataöverföring och minneskapacitet kommer att fördubblas ungefär vartannat år.

Att koppla upp enheter till Internet har inte enbart positiv potential då det finns säkerhetsrisker i form av intrång. För den nya generationens styrenheter har Bosch utvecklat en säkerhetsmodul i form av hårdvara som skyddar mot externa dataattacker.

För mer information och bilder:

Bosch Medieservice

Tips: Nu har Bosch utvecklat sin medieservice till att även omfatta videoklipp för publicering på websidor. Över 500 videosekvenser finns nedladdningsbara via Bosch videoportal:

Bosch Videoportal

Kontaktperson

Kommunikationschef Inger Rosén

E-mail: inger.rosen@se.bosch.com

Telefon: +46 8 750 16 44

Bosch-koncernen är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster. Enligt preliminära siffror för verksamhetsåret 2011 har företaget fler än 300.000 medarbetare och omsätter 51,4 miljarder euro. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena automotive, industriteknik samt konsumentprodukter och byggteknik. Bosch-koncernen består av företaget Robert Bosch GmbH samt över 350 dotterbolag och filialer i omkring 60 länder. Medräknat försäljnings- och servicepartners finns Bosch representerat i cirka 150 länder. Det är detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning som utgör grunden för företagets framtida tillväxt. Under 2011 ansökte Bosch om fler än 4.100 patent över hela världen och man investerade över fyra miljarder euro i forskning och utveckling. Gemensamt för produkter och tjänster från Bosch är att de förbättrar människors livskvalitet genom att erbjuda innovativa och nyttiga lösningar. Företaget grundades i Stuttgart 1886 av Robert Bosch (1861-1942) som ”Verkstad för finmekanik och elektroteknik.” Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Den är en förutsättning för företagets långsiktiga planeringshorisont samt de stora investeringar som görs inför framtiden. 92 % av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av den allmännyttiga stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH. Majoriteten av rösterna har industrifonden Robert Bosch Industrietreuhand KG. De övriga aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns på www.bosch.se och www.bosch-press.com

Taggar:

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt. Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”. Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera