Bosch förvärvar Siemens andel i BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

  • „  Bosch köper Siemens 50-procentiga ägarandel i samägda bolaget BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH för 3 miljarder euro.
  • „  BSH blir ett helägt dotterbolag till Bosch Group
  • „  BSH kan fortsätta använda Siemens varumärke på lång sikt
  • „  Affären väntas vara avslutad under första halvåret av 2015

Bosch och Siemens enades i går om att Robert Bosch GmbH förvärvar Siemens 50 procent av aktierna i det gemensamma företaget BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH). Affären har godkänts av ledningsgruppen och styrelsen för Bosch samt verkställande styrelse och styrelsen för Siemens. Köpeskillingen kommer totalt att landa på 3 miljarder euro. Därtill kommer Siemens och Bosch ytterligare att få 250 miljoner euro vardera tilldelat från BSH innan transaktionen är klar.

Transaktionen kräver myndigheternas godkännande och kommer troligen att slutföras under första halvan av 2015. BSH kommer då att bli ett helägt dotterbolag till Bosch-koncernen. Enligt villkoren i avtalet kommer BSH också tillåtas att producera och marknadsföra vitvaror under varumärket Siemens.

"BSH har varit ett framgångsrikt och lönsamt företag under många år. Strategiskt och tekniskt är det en perfekt match för Bosch-koncernen", säger Dr Volkmar Denner, ordförande i styrelsen för förvaltningen av Robert Bosch GmbH. Liksom Bosch-koncernen, har BSH en långsiktig, innovationsinriktad strategi, positionerat sig internationellt och ambitionen att ta ett stort samhällsansvar.

"Försäljningen av vår andel i BSH är en del av vår strävan att fortsätta att fokusera väldigt intensivt på vår kärnverksamhet. Vi har haft ett starkt samarbete de senaste decennierna där Bosch och Siemens har gjort BSH till en framgångsrik ledare inom hushållsapparater. Genom att förena kontinuitet med nya perspektiv, är jag övertygad om att Boschs fullständiga förvärv av BSH kommer att erbjuda BSH’s kunder, distributionspartners och anställda en mycket solid och hållbar struktur", säger Siemens finanschef Ralf P. Thomas. "Förhandlingarna med Bosch har varit konstruktiva och bygger på en anda av ömsesidigt förtroende".

1967 slog Bosch och Siemens samman sina verksamheter för hushållsapparater för att skapa det gemensamma företaget BSH. Sedan dess har BSH blivit Europas största tillverkare av hushållsmaskiner och världsledande inom sitt område, med en omsättning på cirka 10,5 miljarder euro under 2013 och cirka 50.000 anställda över hela världen. BSH’s produktportfölj består av ett brett utbud av hushållsapparater - allt från spisar, ugnar och spiskåpor till diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och kombinerade kyl- och frysar till små hushållsapparater såsom dammsugare, kaffebryggare, vattenkokare, kläder, strykjärn och hårtorkar.

"BSH passar mycket väl in i vår grundläggande strategiska regel: Invented for life", förklarar Denner. Som producent av hushållsapparater vill BSH med sina produkter och tjänster utnyttja intelligent teknik, hög komfort och användarvänlighet för att göra livet för människor runt om i världen lättare och roligare, samtidigt som man bevarar naturens resurser med hjälp av högeffektiva anordningar.

Tekniskt finns det också möjligheter till ett intensifierat samarbete mellan Bosch och BSH i framtiden på området på nätanslutna produkter och tjänster. "Genom att använda oss av ’Smart Home-konceptet’, kan vi göra hushållsapparater ännu mer energieffektiva i framtiden, samtidigt som användarvänligheten kommer att öka ytterligare", säger Uwe Raschke, medlem av ledningsgruppen i Robert Bosch GmbH. Som ett till lika delar ägt joint venture, är BSH för närvarande inte konsoliderat. I stället är dess nettoresultat proportionellt inkluderade i vinstsiffrorna.

"Med Boschs förvärv av samtliga aktier i BSH, har vi en stark ägare i framtiden - en ägare med en långsiktig inriktning och en som kommer att stödja oss i vår vidare strategiska utveckling", betonade BSH’s VD Dr Karsten Ottenberg . För att nå sitt mål med att fördubbla intäkterna till 2025, kommer BSH att öka investeringarna i forskning och utveckling samt i sina varumärken. "Efter mer än 45 år av bra samarbete med Siemens, erbjuder Bosch genom förvärvet ett långsiktigt perspektiv för BSH’s anställda", säger Raschke.

För mer information vänligen besök:

http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?locale=en&txtID=6799

För ytterligare information kontakta:

Kommunikationschef Inger Rosén

E-mail: inger.rosen@se.bosch.com

Telefon: 46 8 750 16 44

Presskontakt Tomas Strandh

Priest PR

E-mail: tomas@priestpr.com

Telefon: 46 70-777 30 28

Bosch-koncernen är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster. Enligt preliminära siffror för verksamhetsåret 2013 har företaget cirka 281,000 medarbetare och omsätter 46,4 miljarder euro (Not: På grund av legala förändringar vilka styr konsolidering kan 2013 års siffror inte till fullo jämföras med de redovisade siffrorna från 2012). Företagets verksamhet är delat i fyra affärsområden: Automotive Technology, Industrial Technology, Consumer Goods och Energy and Building Technology. Bosch-koncernen består av företaget Robert Bosch GmbH samt dess över 360 dotterbolag och regionala bolag i omkring 50 länder. Medräknat försäljnings – och servicepartners finns Bosch representerat i cirka 150 länder. Det är detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning som utgör grunden för framtida tillväxt. Under 2013 ansökte Bosch om cirka 5000 patent över hela världen. Bosch-koncernens produkter och tjänster är utformade för att fascinera och för att öka livskvaliteten genom att erbjuda tjänster som både är innovativa och fördelaktiga. På så vis erbjuder företaget teknik världen över som är ”Invented for life”.

Företaget grundades i Stuttgart 1886 av Robert Bosch (1861-1942) som ”Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det är en förutsättning för företagets långsiktiga planeringshorisont samt de stora investeringar som görs inför framtiden. 92% av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av den allmännyttiga stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH. Majoriteten av rösterna har industrifonden Robert Bosch Industrietreuhand KG. Företagsfunktionerna utförs av stiftelsen. De övriga aktierna ägs av Robert Bosch GmbH.

Ytterligare information finns på  www.bosch.se och www.bosch-press.com

Taggar:

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt. Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”. Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera