Bosch har tillverkat fler än 111 miljoner styrdon till krockkuddar

1980 tillverkade Bosch världens första styrdon till krockkudden. Bosch har nu producerat exakt 111.111.111 styrdon till krockkuddar och skyddssystem har blivit standard i större delen av världen. I genomsnitt är 80 % av världens fordon utrustade med minst en krockkudde.

I Europa var risken för dödliga skador för passagerare inblandade i trafikolyckor dubbelt så hög 1990 som 2008. Spridningen av krockkudden är en starkt bidragande orsak till att antalet dödsolyckor i trafiken nästintill halverats.  

Krockkuddar har under flera år varit standardutrustning i alla nya fordon som säljs i Europa, USA och Japan. I genomsnitt är 80 procent av de fordon som tillverkas i världen utrustade med minst en krockkudde. I BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) gäller det vartannat fordon. Förarkrockkuddar blir även allt mer vanliga i tillväxtländer som de i Asien och Sydamerika. Bosch har introducerat en version av sitt styrdon för krockkuddar speciellt framtagen till lågprisfordon. Detta för att möta marknadsbehoven i länder som Kina, Indien och Brasilien. Det innebär att passiva säkerhetssystem har blivit åtkomliga för bilköpare på alla prisnivåer av marknaden.

Krockkuddens prestanda har förbättrats stadigt under åren. Från krockkuddar som gav skydd enbart åt föraren till skydd för samtliga passagerare. Nya säkerhetsfunktioner utlöser lämpliga skyddssystem genom intelligenta nätverk vid en olycka. Utlösningssystemet inkluderar nu fler sensorer på sidan av fordonet vilka gör det möjligt att snabbare beräkna storlek och riktning på kraften vid en kollision. Andra sensorer finns installerade inuti passagerarkupén och ger information om vikt och position hos personer i framsätena. Om passageraren inte väger så mycket eller lutar sig framåt avbryts eller bromsas utlösningen av krockkudden för att därmed minska risken för skador.

Funktioner för att minska skaderisken hos gångtrafikanter, som att exempelvis automatiskt höja upp motorhuven vid en kollision, kan också integreras i säkerhetssystemet. Nuvarande kontrollsystem kan styra upp till 32 delar i ett säkerhetssystem inklusive krockkuddar och bältessträckare.

Fler säkerhetsfunktioner kan introduceras när styrdon för krockkuddar kopplas samman med de sensorer och system som ger information till föraren, eller används för fordonskommunikation. Ett exempel på en sådan säkerhetsfunktion är ”Secondary Collision Mitigation” som kopplar samman krockkuddsystemet med det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP®. Om sensorerna detekterar en kollision bromsar ESP® automatiskt fordonet för att sänka hastigheten, minska rörelseenergin och därmed minimera kraften vid en eventuell andra kollision.

Bosch har tillverkning av skyddssystem i Europa, Asien och Nordamerika.

 

Mer information och bilder:

Bosch Medieservice


Tips: Nu har Bosch utvecklat sin medieservice till att även omfatta videoklipp för publicering på websidor. Över 500 videosekvenser finns nedladdningsbara via Bosch videoportal:

Bosch Videoportal


Kommunikationschef Inger Rosén

E-mail: inger.rosen@se.bosch.com

Telefon: +46 8 750 16 44

Boschkoncernen är en internationellt ledande tillverkare av fordons- och industriteknik, konsumentprodukter och byggnadsteknik. Omkring 283 500 anställda bidrog under bokslutsåret 2010 till en omsättning på 47,3 miljarder euro. Idag omfattar koncernen ett nätverk av produktutveckling, tillverkning och försäljning med ca 300 dotterbolag och regionala företag i över 60 länder. Inklusive återförsäljare och servicepartners är Bosch representerat i över 150 länder. Detta globala nätverk av utveckling, produktion och säljorganisation är förutsättningen för fortsatt tillväxt. Bosch investerar mer än 4 miljarder euro om året på forskning och utveckling och anmäler ca 3800 patent om året globalt. Med alla sina produkter och tjänster ökar Bosch livskvalitén med innovativa och nyttiga lösningar.

Under 2011 fyller Bosch 125 år. Företaget grundades i Stuttgart 1886 som ”Verkstad för finmekanik och elektroteknik” av Robert Bosch (1861-1942). Ägarstrukturen i Boschkoncernen säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det ger företaget möjlighet att göra avsevärda investeringar för framtiden liksom att leva upp till ett socialt ansvarstagande i linje med grundarens intentioner. 92 procent av kapitalandelarna i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung. Företagets industriella verksamhet och ägarfunktioner tillvaratas av Robert Bosch Industrietreuhand KG.

För ytterligare information se www.bosch.se

Taggar:

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt. Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”. Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera