Bosch minskar energiförbrukning och koldioxidutsläpp

Bosch gör ständigt framsteg när det handlar om klimatskydd. Sedan 2007 har företaget lyckats minska koldioxidutsläppen med mer än 20 procent tack vare olika energisparande åtgärder, såsom användning av miljövänlig teknologi i framställningen och installationen av effektiv värmeteknologi i byggnader.

Bosch har implementerat många projekt med målet att vara självförsörjande med hjälp av förnybar energi. Exempelvis förser en modern vattenkraftanläggning Bosch fabrik i Blaichach i Tyskland med cirka tre fjärdedelar av energin som behövs. På olika Bosch-anläggningar finns även specialtränade koldioxidkoordinatorer som letar efter olika sätt att spara energi. Dessa experter och deras team analyserar till exempel energiförbrukningen vid produktionsanläggningarna. Informationen som samlas in gör det möjligt att minska förbrukningen av elektricitet och värme genom att slå av strömförbrukning som inte behövs för tillfället, för att nämna en metod. Bosch förser även många av sina kunder med energieffektivia lösningar som kan ge energibesparingar med upp till 30 procent.

– Besparingen av resurser och minskat koldioxidutsläpp är en del av vårt sociala ansvar som näringsidkare. Genom att använda intelligent, energisparande teknologi kan industrin bidra väsentligt till att skydda miljön. De åtgärder som syftar till att spara energi kommer att utökas i framtiden. Energieffektivitet gynnar dock inte bara miljön och samhället, utan är också en viktig faktor för företag för att uppnå konkurrensfördelar. För Bosch lönar sig redan lägre energiförbrukning. Bara mellan 2007 och 2014 sparade företaget kring 530 miljoner euro i energikostnader genom interna åtgärder, säger Dr. Werner Struth, ansvarig för miljöskydd och medlem av Bosch managementstyrelse.

Energieffektiv målarteknologi i Mellansel

Ett av de mest flexibla och miljövänliga automatiska målerierna i den europeiska maskintekniksektorn finns på orten Mellansel i Sverige. Bland de maskiner som målas på Bosch Rexroths anläggning inkluderas tunga hydraliska motorer för återvinningsanläggningar och gruvor. Motorer som kommer i kontakt med saltvatten är överdragna med flera lager rostskydd. Temperaturen och blandningen av vatten och färgpigment övervakas noga så att överskottsvärme kan återvinnas. Det resulterar i en 75 procent lägre energiförbrukning jämfört med tidigare. Bytet till vattenbaserad färg reducerar även användningen av lösningsmedel med kring 80 procent.

Fler exempel på hur Bosch sparar energi samt högupplösta bilder finns under nedan länk:
http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?txtID=7491&tk_id=204

För ytterligare information kontakta:

Kommunikationschef
Inger Rosén
E-mail: inger.rosen@se.bosch.com
Telefon: 46 8 750 16 44

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. Företaget har omkring 360.000 medarbetare globalt (per 1 april 2015) och omsatte 49 miljarder Euro under 2014.*

Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 440 dotterbolag samt lokala företag i runt 60 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt.

Under 2014 ansökte Bosch om mer än 4,600 patent världen över. Bosch Groups strategiska mål är att leverera innovationer för en nätverkande livsstil. Bosch höjer livskvalitén genom att erbjuda produkter och lösningar som är både innovativa och intresseväckande. Kort sagt, Bosch erbjuder teknologi som är ”Invented for life”.

Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH.

Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

*Försäljningssiffrorna för 2014 inkluderar inte de tidigare joint ventures BSH Bosch und Siemens Hausgeräute GmbH (nu BSH Hausgeräute GmbH) och ZF Lenksysteme GmbH (nu Robert Bosch Automotive Steering GmbH) vilka sedan dess har övertagits totalt. 

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt. Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”. Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera