En fjärdedel av alla bilar reagerar på trött förare

Nästan en fjärdedel av alla nya bilar som tillverkades förra året kan varna en trött förare innan han eller hon orsakar en olycka. Vid en undersökning av Bosch visade det sig att detta är en av de viktigaste funktionerna när det kommer till förarassistanssystem. 72 procent av alla påkörningar bakifrån som leder till personskador skulle kunna undvikas med hjälp av denna funktion. Bosch räknar med att sälja mer än två miljoner videosensorer 2014.

"Förarassistanssystem är ett viktigt steg på vägen mot nollvisionen”, säger Gerhard Steiger, chef för Bosch Chassis Systems Control Division. Detta mål återspeglas också i Euro NCAP:s nya betygssystem, som är pådrivande i införandet av automatiska nödbromssystem och körfältsvarnare.

Som en av bilindustrins största leverantörer täcker Bosch hela sortimentet av förarassistanssystem. Vid utvecklingen av ABS-och ESP-system, lade företaget grunden tidigt för ett minskat antal trafikolyckor. ESP fungerar också som en grundläggande teknik på vägen till automatiserad körning. Bilar använder sensorer för att gradvis lära sig att "se" och uppfatta sin omgivning. Bosch har levererat nödvändiga radar- och videosensorer i många år. På senare tid har man också tagit fram kraftfulla datorer som ser till att hjälpsystemen reagerar snabbt och kan tänka lika bra som en förare kan. De sex assistanssystem som används oftast i nya bilar är listade nedan i ordning efter ökande frekvens:

  • ACC och ACC Stop & Go – i 4 procent av alla nya bilar
  • Igenkänning av vägskyltar – i 4 procent av alla nya bilar
  • Körfältsvarnare – i 10 procent av alla nya bilar
  • Automatisk nödbroms – i 11 procent av alla nya bilar
  • Intelligent strålkastarstyrning – i 20 procent av alla nya bilar
  • Reaktion vid trött förare – i 23 procent av alla nya bilar

För utförlig information om Bosch förarassistanssystem samt bilder, vänligen besök:

http://www.bosch-presse.de/presseforum/details.htm?locale=en&txtID=6962

För ytterligare information kontakta:

Kommunikationschef Inger Rosén

E-mail: inger.rosen@se.bosch.com

Telefon: 46 8 750 16 44

Presskontakt Tomas Strandh

Priest PR

E-mail: tomas@priestpr.com

Telefon: 46 70-777 30 28

Bosch-koncernen är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster. Enligt preliminära siffror för verksamhetsåret 2013 har företaget cirka 281,000 medarbetare och omsätter 46,4 miljarder euro (Not: På grund av legala förändringar vilka styr konsolidering kan 2013 års siffror inte till fullo jämföras med de redovisade siffrorna från 2012). Företagets verksamhet är delat i fyra affärsområden: Automotive Technology, Industrial Technology, Consumer Goods och Energy and Building Technology. Bosch-koncernen består av företaget Robert Bosch GmbH samt dess över 360 dotterbolag och regionala bolag i omkring 50 länder. Medräknat försäljnings – och servicepartners finns Bosch representerat i cirka 150 länder. Det är detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning som utgör grunden för framtida tillväxt. Under 2013 ansökte Bosch om cirka 5000 patent över hela världen. Bosch-koncernens produkter och tjänster är utformade för att fascinera och för att öka livskvaliteten genom att erbjuda tjänster som både är innovativa och fördelaktiga. På så vis erbjuder företaget teknik världen över som är ”Invented for life”.

Företaget grundades i Stuttgart 1886 av Robert Bosch (1861-1942) som ”Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Det är en förutsättning för företagets långsiktiga planeringshorisont samt de stora investeringar som görs inför framtiden. 92% av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av den allmännyttiga stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH. Majoriteten av rösterna har industrifonden Robert Bosch Industrietreuhand KG. Företagsfunktionerna utförs av stiftelsen. De övriga aktierna ägs av Robert Bosch GmbH.

Ytterligare information finns på  www.bosch.se och www.bosch-press.com

Taggar:

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt. Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”. Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera