Förändringar vid Robert Bosch GmbH och Robert Bosch Industrietreuhand KG

  • Efter att ha varit verksam inom företaget under 50 år går Hermann Scholl i pension den 30 juni 2012
  • Franz Fehrenbach komner att efterträda Scholl
  •  Volkmar Denner blir ny ordförande i Bosch ledningsgrupp den 1 juli 2012

Stuttgart – Efter 50 års tjänst i olika nyckelpositioner i företaget avslutar Professor Dr.-Ing. Hermann Scholl sin anställning den 30 juni 2012. Samtidigt går han i pension från Robert Bosch Industrietreuhand KG.

Hermann Scholl blev utsedd till associerad medlem av ledningsgruppen 1973 och som fullvärdig medlem 1975. Fram till 2003 var han ledningsgruppens ordförande. Sedan 2003 har han varit ordförande i överstyrelsen Supervisory Council. Han gick in som partner i Robert Bosch Industrietreuhand KG 1993, blev managing partner 1995 och har sedan 2000 även varit ordförande vid bolagsstämman. Aktieägarna och Supervisory Council framhåller det utmärkta arbete Hermann Scholl har utfört under sina många år i företaget. Direktionen för Robert Bosch Industrietreuhand KG har beslutat att utnämna Scholl till ”Hedersordförande för Bosch-gruppen”.

Den 30 juni 2012 kommer Franz Fehrenbach, som har varit ledamot av ledningsgruppen sedan 1999 och dess ordförande från 2003, att lämna ledningsgruppen. Efter ett beslut av aktieägarna i Robert Bosch GmbH kommer han att ta plats i företagets Supervisory Council den 1 juli 2012. Företagets Supervisory Council har valt honom som sin ordförande från den 1 juli 2012. Fehrenbach har varit partner i Robert Bosch Industrietreuhand KG sedan 2003. Han kommer att fortsätta som managing partner samt ordförande för bolagsstämman. Bolagsstämman och Supervisory Council tackade Fehrenbach för de nio mycket framgångsrika år han varit ordförande för ledningsgruppen för Bosch.

Till ordförande för ledningsgruppen för Bosch har från den 1 juli 2012 utsetts Dr. rer.nat. Volkmar Denner (55). Denner började på Robert Bosch GmbH 1986 och har varit medlem av ledningsgruppen sedan 2006. Innan dess var Denner, som är Filosofie doktor i fysik ordförande för affärsområdet Automotive Electronics från 2003. I ledningsgruppen var han inledningsvis ansvarig för divisionerna Automotive Electronics, Car Multimedia, Starter Motors and Generators samt Electrical Drives. Sedan 1 juli 2010 har han varit ansvarig för affärssektorn Forskning och utveckling, för produktplanering och teknikkoordination samt för användarupplevelsen av produkter från samtliga tre affärsområden. Dessutom är han ansvarig för divisionerna Automotive Electronics och Car Multimedia. Från 1 juli 2012 kommer Denner att bli partner i Robert Bosch Industrietreuhand KG.

Under ettt antal år har Denner fokuserat på dagens dynamiska teknologiska utveckling och de möjligheter för tjänster och lösningar från Bosch som detta medför. Ett exempel på en ny Internet-driven tjänst är den uppkopplade bilen.

Från den 1 juli 2012 kommer Dr.-Ing Dirk Hoheisel (53) att ingå i ledningsgruppen för Bosch. Den kvalificerade ingenjören i elektroteknik har varit anställd på Bosch sedan 1990 på olika positioner inom teknikutveckling. Hoheisel är för närvarande Utvecklingschef på Chassis Systems Control i Abstatt, nära Stuttgart, Tyskland. Från den 1 juli 2012 kommer Hoheisel att vara ledningsgruppsmedlem med ansvar för Automotive Electronics och Car Multimedia.

För mer information och bilder:

Bosch Medieservice

Kontaktperson

Kommunikationschef Inger Rosén

E-mail: inger.rosen@se.bosch.com

Telefon: +46 8 750 16 44

Bosch-koncernen är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster. Enligt preliminära siffror för verksamhetsåret 2011 har företaget fler än 300.000 medarbetare och omsätter 51,4 miljarder euro. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena automotive, industriteknik samt konsumentprodukter och byggteknik. Bosch-koncernen består av företaget Robert Bosch GmbH samt över 350 dotterbolag och filialer i omkring 60 länder. Medräknat försäljnings- och servicepartners finns Bosch representerat i cirka 150 länder. Det är detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning som utgör grunden för företagets framtida tillväxt. Under 2011 ansökte Bosch om fler än 4.100 patent över hela världen och man investerade över fyra miljarder euro i forskning och utveckling. Gemensamt för produkter och tjänster från Bosch är att de förbättrar människors livskvalitet genom att erbjuda innovativa och nyttiga lösningar. Företaget grundades i Stuttgart 1886 av Robert Bosch (1861-1942) som ”Verkstad för finmekanik och elektroteknik.” Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i verksamheten. Den är en förutsättning för företagets långsiktiga planeringshorisont samt de stora investeringar som görs inför framtiden. 92 % av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av den allmännyttiga stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH. Majoriteten av rösterna har industrifonden Robert Bosch Industrietreuhand KG. De övriga aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns på www.bosch.se och www.bosch-press.com

Taggar:

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt. Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”. Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera