Förutse det oundvikliga - Optimerad airbagutlösning tack vare precrashsensorer från Bosch

Förutse det oundvikliga - Optimerad airbagutlösning tack vare precrashsensorer från Bosch Bland avancerade koncept för passiv säkerhet i bilen återfinns idag både crashoptimerade fordonsstrukturer och framför allt koordinerade säkerhetssystem, exempelvis bältessträckare och talrika airbags, som länge varit en självklarhet i nya fordon. Bosch arbetar med att ständigt förbättra sensortekniken och signalsystemen för airbagutlösningen. Nu presenterar Bosch även precrashsensorer, de förutseende aktiveringssystemen för ökad säkerhet. Medan tidigare airbagstyrdon löste ut säkerhetssystemen via en eller flera i fordonet utplacerade accelerationssensorer först när en kollision inträffat, så kan med den nya tekniken koordinerade säkerhetssystem aktiveras i förväg för att möta behoven i en given situation. Styrdonet bearbetar härvid tilläggsinformation relaterad till tidsintervallet kort före det att sammanstötningen äger rum, den så kallade precrashfasen. Introduktionen av Boschs precrashsensorer sker i tre steg. Det första funktionssteget som går i serie blir ett så kallat "preset"-steg (Precrash Setting of Algorithm Thresholds). Baserat på information från accelerationssensorerna fattar systemet beslut om utlösning i kollisionsögonblicket. Redan upp till 200 millisekunder före krocken levererar short range radarsensorer dessutom ytterligare information såsom relativ hastighet till hindret och förväntad kollisionstidpunkt. Dessa data tas sedan med i beslutet om hur utlösningen skall ske. Beroende på vad situationen kräver kan bältena stramas åt något tidigare eller utlösningstidpunkten för de olika airbagstegen optimeras. Även oönskade airbagutlösningar vid mindre olyckor kan undvikas tack vare denna tilläggsinformation. Totalt ger presetfunktionen bättre igenkänning av kollisionens svårighetsgrad och olyckstyp. Från år 2004 räknar man med att kunna realisera ett andra funktionssteg "prefire" (Precrash Firing of Reversible Restraints), som gör det möjligt att i en given situation med hjälp av precrashinformation utlösa säkerhetssystemen innan kollisionen inträffat. För att optimalt kunna utnyttja de informationer för passagerarskydd som finns tillgängliga före kollisionen utvecklas nu nya säkerhetssystem såsom reversibla bältessträckare, vilka fungerar flera gånger. Så kan exempelvis ett löst anliggande säkerhetsbälte stramas åt inom bråkdelen av en sekund före en kollision. Dels hindrar detta passagerarna ännu effektivare från att slungas framåt vid en kollision, dels kan bältet vid normalfärd vara lösare spänt, vilket ökar åkkomforten. Det tredje steget "preact" (Precrash Engagement of Active Safety Devices) har som målsättning att mildra själva kollisionen eller helt undvika olyckan genom att systemet aktivt ingriper - till exempel genom en automatiskt inledd nödbromsning. För att kunna förverkliga denna vision arbetar Bosch på att jämsides med video- och long range radarsensorer även knyta samman alla säkerhetssystem i fordonet. Dessutom krävs en helt ny, enhetlig systemarkitektur och säkerhetsstrategi. För ytterligare upplysningar kontakta: Katrin Ohlander, presschef, tfn: 08-750 1644, mobil: 070-420 1644, fax: 08-750 1760, e-post: katrin.ohlander@bosch.com Bosch på Internet: www.bosch.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20041001BIT20960/bild.html Bilder

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt. Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”. Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera

Dokument & länkar