Uppfinningsrikedom hos Bosch - nya rekordsiffror för patentanmälningar

Uppfinningsrikedom hos Bosch - nya rekordsiffror för patentanmälningar Hos Bosch sjuder det av kreativitet. År 2003 anmälde Bosch totalt 2 748 uppfinningar till patent, vilket var rekord. Året innan nåddes toppresultatet 2 622 anmälningar. Under en längre tid har antalet patentanmälningar från Bosch årligen överskridit 2 000 styck. Det är främst på det fordonstekniska området som denna innovationssmedja i Stuttgart har en mycket stark position vad gäller patent. Här ligger Bosch på första plats inte bara hos det tyska och europeiska patentverket utan även i USA. I början av året sysselsatte Bosch ca 144 000 medarbetare inom den fordonstekniska sektorn. Av dessa var ca 16 000 verksamma inom forskning och utveckling - nästan 500 mer än året innan, vilket föranlett Bosch att ytterligare öka budgeten för detta verksamhetsområde. Utgifterna för forskning och utveckling inom den fordonstekniska sektorn steg med drygt åtta procent till 2,2 miljarder euro. Det är mer än nio procent av omsättningen - en kvot som ligger vida över genomsnittet i branschen. Bosch arbetar globalt för en framtid för bilen och i maj öppnades ett nytt utvecklingscentrum i Abstatt, Tyskland. Men inte nog med det, man har även börjat bygga ett andra stort tekniskt centrum i Kina. Redan nu är ca 1 800 Boschmedarbetare i Asien och 1 600 i Amerika sysselsatta inom forskning och utveckling för den fordonstekniska sektorn. Bosch gör inte några eftergifter i sina innovationsansträngningar, även om trycket från konkurrenterna ökar och kravet på högre vinster växer. Detta betyder dock inte att man till varje pris strävar efter pionjärprestationer. Snarare koncentrerar sig Bosch på innovationer som kommer bilföraren till omedelbar nytta - som exempelvis det elektroniska stabiliseringsprogrammet eller de energisnåla och tillika sportiga dieselsystemen. Vad vi kan lära oss av historien är att det endast är innovationer som går hem hos bilföraren som kommer att introduceras i bilen i större antal. Robert Bosch AB är ett helägt dotterbolag till Robert Bosch GmbH i Stuttgart, Tyskland. Bosch levererar system och komponenter till den svenska bilindustrin. Verksamheten i Sverige omfattas också av försäljning och marknadsföring av bilprodukter på eftermarknaden, elverktyg samt Blaupunkt bilstereo. Bosch automationsteknik av Bosch-Rexroth och vitvaror/hushållsprodukter av Bosch Siemens AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/06/20040811BIT22230/wkr0001.pdf 2004.07.06 - Patentrekord http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/06/20040811BIT22230/wkr0003.doc

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt. Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”. Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera

Dokument & länkar