Marknadsmeddelande 152/18 – Bosjö Fastigheter AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 28 juni 2018

Enligt beslut på årsstämman den 5 oktober 2017, om fyra utdelningstillfällen, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 28 juni 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 27 juni 2018.

Utdelningens storlek är 2,38 SEK per aktie.

Detta är det fjärde utdelningstillfället utav beslutade fyra kontantutdelningar.

Avstämningsdag är den 29 juni 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: BOSJO
ISIN-kod: SE0008014534 
Orderboks-ID: 4146 
CFI: ESVUFR
FISN: BOSJOFAST/SH 
Utdelning; 2,38 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 28 juni 2018

Stockholm den 18 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB som är enda hyresgästen har tecknat två hyresavtal, ett för kontorsdelen och ett för lagerdelen, vilka löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheten.