Alfaskop blir partner till BosNext

Alfaskop blir partner till BosNext BosNexts programvara för Knowledge Management, Infosight, har börjat marknadsföras och säljas av Alfaskop. Alfaskop kommer att arbeta med förstudier, teknisk anpassning, implementering och utbildning kring Infosight . Samarbetet med Alfaskop är ett viktigt steg i BosNext strategi att bli en betydande aktör på marknaden för programvara inom sin nisch. Genom samarbetet når företaget en större marknad och får tillgång till Alfaskops långa erfarenhet av dokumenthantering- och projektstyrningssystem. Eftersom Infosight bygger på Microsofts teknik ser BosNext också en styrka i ett samarbete med Alfaskop som har lång erfarenhet och bred kompetens kring att bygga infrastruktur på Microsofts plattform ute hos kunder. - Att vi får Alfaskop som partner öppnar möjligheter för BosNext att snabbare ta större marknadsandelar och etablera produkten på marknaden. Vi är övertygade om att Infosight verkligen tillför ett nytänkande jämfört med andra produkter på marknaden, säger Jan Boström. För ytterligare information kontakta: Jan Boström, VD för BosNext, tel. 031-13 79 20, 070-727 18 55 e-post: jan.bostrom@bosnext.se BosNext AB (publ) är ett programvaruföretag som utvecklar programvaror för Knowledge Management baserat på Internetteknik och Microsofts produkter. Den första programvaran - Infosight - hjälper och stödjer användaren i det dagliga arbetet vid datorn. Genom att företagets arbetsmetodik, rutiner och struktur stöds av Infosight, guidas och vägleds användarna när de skapar sina arbetsresultat. Infosight stöder samtidigt en projektgrupp eller andra medarbetare som med hjälp av Infosight kan dra nytta av varandras arbete. Infosight överför humankapital till strukturkapital genom fungerande Integrated Knowledge Management. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00030/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar