BosNext byter handelsplats för sina aktier

BosNext byter handelsplats för sina aktier BosNext har bytt handelsplats för sin aktie från Stockton Corporate Finance till BörsInsikt Fondkommission AB. Aktien kan köpas på vanligt sätt via er bank eller fondkommissionär. Aktien handlas inofficiellt och kursförmedling sker via BörsInsikts SIX-sida 452. Aktiekursen trycks dagligen i Dagens Industri och i Finanstidningen samt återges i Reuter systemet. BosNext är anslutet till Värdepapperscentralen (VPC). I företaget finns 834.000 aktier. BörsInsikt Fondkommission AB bedriver handel i aktier och optioner mot privatkundsmarknaden. Bolaget står under Finansinspektionens kontroll. BörsInsikt Fondkommission har telefonnummer 08-626 96 83. För ytterligare information kontakta: Jan Boström, VD tel. 031-13 79 20, mobil 070-727 18 55 e-post: jan.bostrom@bosnext.se Se även www.bosnext.se och www.borsinsikt.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00230/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar