Boss Medias valberedning utsedd

I enlighet med beslut vid Boss Medias årsstämma den 10 maj 2007 har medlemmarna i
valberedningen utsetts.

Följande personer kommer att ingå i valberedningen:

Mats Lindström, Medströms AB (valberedningens ordförande)
Svante Elfving, Brummer & Partners AB
Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder AB
Meg Tivéus, styrelseordförande i Boss Media AB

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2008 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma.

Årsstämma i Boss Media AB kommer att hållas onsdagen den 7 maj 2008 i Växjö.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@bossmedia.se.


För mer information, kontakta:
Meg Tivéus, styrelseordförande, Boss Media AB (publ), telefon: 070-69078 80

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Prenumerera

Dokument & länkar