Med anledning av Boss Medias delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2007 inbjuder Boss Media till telefonkonferens

Boss Medias delårsrapport kommer att offentliggöras före börsens öppnande fredagen den 26 oktober.

Boss Media har nöjet att inbjuda till en telefonkonferens fredagen den 26 oktober kl. 11.00 där Boss Medias VD Michael Hallén och CFO Urban Enqvist presenterar delårsrapporten och svarar på frågor. Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.bossmedia.com innan telefonkonferensen startar.

För att delta i konferensen, vänligen ring 08-505 201 10 fem minuter innan konferensen startar. Notera att riktnumret måste slås för att kunna ansluta till telefonkonferensen.

En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter telefon-konferensen på telefonnummer 08-505 203 33, kod 768805.


För mer information, kontakta:
Urban Enqvist, CFO, Boss Media AB, telefon: 0470-70 30 00
e-mail: urban.enqvist@bossmedia.se

Om oss

Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning.

Prenumerera

Dokument & länkar