Information avseende Stenas offentliga erbjudande

Information avseende Stenas offentliga erbjudande Styrelsen för Bostads AB Drott har tagit del av Stenas pressmeddelande av den 29 juni 2004 avseende offentligt erbjudande till innehavarna av aktier och konvertibla skuldförbindelser i Drott. Erbjudandet lämnas av Stena Fastighetsförvaltning AB, ett helägt dotterbolag till Stena AB. Enligt pressmeddelandet beräknar Stena preliminärt att prospekt avseende erbjudandet kommer att offentliggöras den 20 juli 2004 och att anmälningsperioden kommer att löpa 21 juli - 10 augusti 2004. Styrelsen för Bostads AB Drott avser att ta ställning till och meddela sin uppfattning om erbjudandet i god tid före utgången av anmälningsperioden. Styrelsen kommer inför sitt ställningstagande att inhämta ett utlåtande, så kallad fairness opinion, från en oberoende finansiell rådgivare. Stockholm den 5 juli 2005 Styrelsen Ytterligare information: Daniel Skoghäll, Verkställande direktör, tfn 08-508 93 010 Bengt Evaldsson, CFO, tfn 08-508 93 020 Bostadsaktiebolaget Drott (publ) äger, förvaltar och förädlar bostadshus i svenska tillväxtområden. Koncernens fastighetsbestånd omfattar totalt cirka 1 100 000 kvm uthyrbar area, varav cirka 925 000 kvm utgörs av bostäder. Det samlade lägenhetsbeståndet uppgår till cirka 13 400 lägenheter per 30 juni 2004. Bolagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/06/20040705BIT21610/wkr0001.pdf

Om oss

Bostadsaktiebolaget Drott (publ) äger, förvaltar och förädlar bostadshus i svenska tillväxtområden. Koncernens fastighetsbestånd omfattar totalt cirka 1 030 000 kvm uthyrbar area, varav cirka 875 000 kvm utgörs av bostäder. Det samlade lägenhetsbeståndet uppgår till 12 560 lägenheter per den 31 mars 2004. Bolagets aktier noteras på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag den 6 maj 2004.

Dokument & länkar