Botkyrka sätter medborgarförslagen på kartan

Som första kommun i landet kombinerar nu Botkyrka kommun sitt arbete med att utveckla medborgarinflytandet med sitt väl utbyggda kartstöd. Från och med april kan medborgarnas förslag granskas på kommunens webbkarta.

- Ett viktigt steg för att stärka dialogen, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg.

Alla medborgarförslag som har en geografisk anknytning läggs in i Botyrkas webbkarta. På det viset kan förslagsställaren och andra intresserade botkyrkabor följa ärendets gång. Om någon annan redan har skickat in ett förslag kan andra inspireras till att komma på något ännu bättre. När förslagen behandlats och beslutats syns även det på kartan.

Den nya rutinen omfattar alla förslag som kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen sedan den 1 januari 2013. Förvaltningen hanterar  cirka 80 procent av kommunens medborgarförslagen, t. ex. förslag om gång- och cykelvägar och trafikhinder.

- Det här är ett viktigt steg för att ytterligare stärka medborgarnas möjlighet att påverka i vår kommun och få återkoppling på sina synpunkter, säger Peter Nyberg, samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Botkyrka.

Botkyrka kommun har i två år använt ett programpaket kallat GISMO för sin externa kommunkarta. Detta paket är skapat av Decerno och består av en rad välkända Open Source (Öppen Källkod) -programvaror som anpassas och kompletteras efter kommunens behov och önskemål.

För mer information, kontakta Sanna Sparr Olivier, chef för kart- och mätenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen,  tel. 08-530 613 73.

Med vänlig hälsning

Marianne Berg

Kommunikatör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera