Botkyrka utreder hur Sverige ska främja nyanlända elevers utbildning

Utbildningsdepartementet utsåg torsdagen den 26 november Ebba Östlin, utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka, till utredare angående nyanlända elevers utbildning. Uppdraget ska redovisas senast den 18 januari 2016.

Botkyrka kommun har länge arbetat aktivt för att alla barn och elever oavsett bakgrund ska ha goda förutsättningar för lärande. Många Botkyrkabor har sina rötter i andra länder. Drygt 56 procent är antingen själva födda i ett annat land eller har båda sina föräldrar födda utomlands. Och det talas över 100 olika språk inom kommunen. Vi är därmed vana att arbeta med dessa frågor och vi ser det som en tillgång.

Ett bra mottagande lägger grunden för att nyanlända snabbt ska kunna komma in och ges en bra skolgång som lägger grunden till snabb etablering och skolframgång som i sin tur leder till tillväxt i Sverige, säger Ebba Östlin, utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka.

Det finns många goda exempel på vårt arbete. I september 2012 startade Botkyrka kommun en mottagningsenhet där alla nyanlända elever mellan 6 och 19 år börjar sin skolgång. Mottagningsenheten kartlägger elevernas bakgrund och kunskaper och validerar eventuella tidigare studier. När kartläggningen är klar flyttas eleven över, beroende på kunskaper och erfarenheter, till grundskolan eller gymnasieskolan. Mottagningsenheten har gjort att vi har fått ett enhetligt mottagande av alla nyanlända. Och det säkerställer även kvaliteten på mottagandet för både den nyanlände men även för den skola som sen ska ta emot eleven.

Elever i Botkyrka kan även få studiehandledning på sitt modersmål, för att lättare kunna följa undervisningen på svenska. Studiehandledning innebär att eleven läser andra ämnen, till exempel matematik, på sitt modersmål.

Ett annat exempel som fått mycket uppmärksamhet är Falkbergsskolan i Tullinge där vi erbjuder nyanlända elever en arabiskspråkig klass. I klassen varieras undervisningen mellan arabiska och svenska. Målet är att eleverna så snabbt som möjligt ska vara rustade för att kommer in i ordinarie undervisning. Och det har vi har mycket goda erfarenheter av.

Vi vet att mötet mellan elever med olika bakgrund stärker alla elevers kunskapsutveckling. Därför måste byråkratiska hinder tas bort så att fler skolor kan ta emot nyanlända elever, säger Ebba Östlin.

Utredningsuppdraget innebär att Ebba Östlin bland annat ska föreslå:

  • hur enskilda huvudmän för skolor, där det finns kö, ska kunna ta emot nyanlända elever.
  • utreda hur kommuner i större utsträckning ska kunna placera elever i andra skolor än de närliggande för att främja en jämnare fördelning av nyanlända elever och för­bättra förutsättningarna för integration
  • undersöka om det finns behov av ytterligare insatser för att exempelvis pensionerade lärare och lärarstudenter ska kunna utgöra stöd för nyanlända elever
  • och lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 januari 2016. 

Kontaktpersoner:
Ebba Östlin, (S) utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka.
Tel: 0761 40 35 15 
E-post:ebba.ostlin@botkyrka.se

Hediye Güzel, PR- och pressansvarig i Botkyrka kommun

Tel: 0727 11 75 80
E-post hediye.guzel@botkyrka.se

Hediye Güzel

PR- pressansvarig

Botkyrka kommun

tel: 08 530 62492

mob: 072 711 7580

hediye.guzel@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med drygt 89 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se