Botkyrkas kulturstipendiater 2013 utsedda

Botkyrkas barn- och ungdomskulturpris 2013 tilldelas projektet ”Cirkör in the Hoods” och Botkyrkas kulturstipendium 2013 tilldelas Botkyrka Teaterförening. Stipendiesumman är på 10 000 kr respektive 30 000 kr. Utdelning sker på Hjärta Botkyrka vid Hågelby den 25 maj.

Motiveringar

Botkyrkas barn- och ungdomskulturpris 2013, stipendiesumman är 10 000 kronor

Ungdomarna som först inte alls trodde på projektet ”Cirkör in the hoods” eller på sin egen förmåga att kunna jobba med cirkus eller driva projekt driver nu på sina egna villkor projektet vidare. Ungdomarna har lyft sig själva till en nivå som de inte trodde var möjlig.

Filippa Rinman, ledare och initiativtagare, har med sin varma känsla, stora kunskap och starka engagemang lyckats med att dra igång projektet och inte gett upp trots en lång process. En idé har gett resultat efter många års envist och målinriktat arbete. Magnus Jonsson är ny ledare och fortsätter arbetet med samma engagemang och klokskap.

Botkyrkas kulturstipendium 2013, stipendiesumman är 30 000 kronor

Botkyrka Teaterförening har under 25 år arrangerat teater för många tusen vuxna och barn i Botkyrka varje år. Botkyrka Teaterförening arbetar med lika stora delar kunskap och passion – och det ger resultat! Publikrekord, intressanta och uppskattade föreställningar. Teaterföreningen arbetar för att bredda och utöka sin verksamhet och samarbetar gärna med kommunen och studieförbund. De senaste åren har de även presenterat föreställningar på finska, arabiska och turkiska. En stor, välbesökt och mycket uppskattad del av verksamheten är barnförställningarna i Hallunda, Tumba och Hågelbyparken.

Idrottstipendiet 2013

Dessutom har kommunen delat ut Botkyrka idrottsstipendium 2013 som går till boxaren Juliana Söderström och Ali Kahlil, platschef för drive-in-fotbollen i Alby. Stipendiesumman är på 30 000 kr som delas mellan stipendiaterna.

Utdelning av stipendierna sker varje år och det är kultur- och fritidsnämnden som utser stipendiaterna. För mer information se www.botkyrka.se

För mer information, kontakta:

Mattias Gökinan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden Botkyrka kommun

Mobil: 070 592 60 37, e-post: mattias.gokinan@socialdemokraterna.se

Susanna Freund Widman, tf chef kultur, Botkyrka kommun

Mobil: 070-8861319, e-post: susanna.widman@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 86 100 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera