Digitala verktyg en demokratifråga i Botkyrkas skolor

Botkyrkas skolor genomför en av de mest omfattande satsningarna i Sverige på digitalisering av lärmiljön. Nu utvidgas satsningen.

– Vi ska ligga i framkanten med den pedagogiska utvecklingen därför investerar vi nu ytterligare 6 miljoner kronor i förskolan och de yngre åren för inköp av läsplattor och datorer, säger Ebba Östlin, utbildningsnämndens ordförande. Tillgången till digitala verktyg i skolan och förskolan är och kommer även i framtiden att vara en demokrati- och likvärdighetsfråga speciellt då det inte finns någon nationellplan för att digitalisera skolan!

Botkyrka kommun har tidigare satsat stort på IKT (information – kommunikation – teknologi) i både högstadiet och på gymnasiet och nu är det de yngre åldrarnas tur.

Målsättningen med satsningen är att det ska finnas en devis (dator, läsplatta eller andra digitala verktyg) per 10 barn i förskolan och en devis per tre barn i årskurserna F till 6.

– Barn idag föds in i ett digitalt samhälle därför måste både skolan och förskolan hänga med i utvecklingen. Vi ser digitala verktyg i skolan och förskolan som en grundläggande förutsättning till lärande, säger Kerstin Andersson, chef på utbildningsförvaltningen.

Förskolans och skolans uppgift är att rusta alla barn och elever med tillräckliga kunskaper för att möta framtidens behov. Lika villkor ska gälla för alla barn oavsett vilken bakgrund de kommer ifrån. Många barn har läsplattor och datorer hemma men inte alla. Botkyrka kommun ser därför digitala verktyg som en demokratisk rättighet för de barn som aldrig kommer i kontakt med till exempel en läsplatta.

Botkyrka kommuns mål är att använda digitala verktyg för att utveckla undervisningen och därmed ge barn och elever utökade möjligheter till lärande och utveckling.

Kontaktpersoner
Ebba Östlin (s), ordförande, Utbildningsnämnden i Botkyrka kommun, 076-140 35 15
Kerstin Andersson, Chef utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, 08-530 611 62

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Media

Media