Elever i Botkyrka diskuterar krig och exil

Inför Internationella bokmässan som arrangeras i Botkyrka den 2-4 maj läser kommunens högstadieelever boken ”Om det var krig i Norden” av den danska författaren Janne Teller. På bokmässan får de träffa Janne Teller för att samtala om bokens innehåll.

– Böcker kan vara fantastiska verktyg för att få förståelse för andra människors verklighet och liv. Genom boken kan läsaren krypa in i andra personers skinn för att uppleva det vi själva inte har varit med om. Att ungdomar i Botkyrka läser och samtalar om vad krig, flykt och exil innebär känns angeläget, säger Margareta Berg, chef för biblioteken i Botkyrka.

Just nu pågår projektet där 350 elever från årskurs 8 och 9 i Botkyrka läser ”Om det var krig i Norden” som tar upp ett angeläget tema: vad innebär exil? Det är en idébok där perspektiven är omvänt, när krig utbryter följer vi en svensk medelklassfamilj som tvingas fly till ett läger i Egypten.

Lilla piratförlaget har tillsammans med författaren Kalle Güettler utvecklat en lärarhandledning, som pedagogerna utgår ifrån vid arbetet med boken i klassen. Det kan innebära rollspel, dramatisering och diskussionsfrågor med eleverna.

Om internationella bokmässan

Botkyrka internationella bokmässa äger rum den 2-4 maj 2013. Mässan arrangeras vartannat år av biblioteken i Botkyrka, första gången var 2011. Årets tema är ”Europa retrospektivt – språk och identitet i dagens Europa”. Syftet med mässan är att lyfta fram styrkan i att äga flera språk och att främja litteratur och berättelser från hela världen. Varje dag har olika fokus: dag 1 är internationella litteraturdagen, dag 2 är fortbildningsdag för pedagoger med flera, dag 3 är filmdagen för allmänheten.

Läs mer på:

www.botkyrka.se/bib

www.lillapiratforlaget.se

För mer information, kontakta:

Margareta Berg, bibliotekschef Botkyrka kommun.

Mobil: 070-886 16 69, e-post: margareta.berg@botkyrka.se

Marie Johansen, enhetschef Hallunda bibliotek, Botkyrka kommun

Mobil: 0708-455419, e-post: marie.johansen@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 86 100 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera