Förskolebarn med digitala pekplattor – unik forskning i Botkyrka visar att barnen lär sig på nya, kreativa sätt

Är digitala pekplattor självklara i framtidens förskolepedagogik? Hur påverkas det sociala samspelet i barngrupper? För att ta reda på det initierade Botkyrka kommun ett unikt forskningsprojekt. Nu, ett och ett halvt år senare, presenteras resultaten som bland annat visar att barn lär sig på kreativa sätt med pekplattor.

Kreativitet i gränslandet mellan det virtuella och fysiska
Resultaten visar bland annat att barnen drar paralleller mellan den virtuella och fysiska världen. Om barnen använder en app som handlar om att rulla en boll genom en labyrint, har det vid flera tillfällen hänt att förskolebarnen hittat ett gammalt träspel och använt spelen bredvid varandra. När lera använts i ateljén har flera barn försökt hitta en ”lerapp” på pekplattan.

– Barnen visar en stor initiativrikedom både med och utan plattorna. Samspelet mellan virtuella och fysiska aktiviteter är väldigt intressant, inte minst ur ett pedagogiskt perspektiv. När barnen förstår och ser sambandet har det till och med visat sig att en tvååring visar för våra pedagoger hur man ska göra, berättar Susanne Kjällander.

Samarbetar bättre
Forskningsresultaten visar även att barnen interagerar socialt och hjälper varandra. Med tre digitala pekplattor per 15-20 barn måste de turas om. Det visar sig att de samarbetar väldigt bra. Barn som inte ännu kan prata stöttar varandra och hittar på egna rutiner kring turtagning i att använda plattorna.

– Samarbete stimuleras eftersom barnen inte vill leka och lära själva, utan tillsammans med sina kompisar, säger Kjällander.

Varför har Botkyrka engagerat sig i forskningen?
– Det är oerhört viktigt att vi utformar morgondagens lärande och lekande från evidensbaserad forskning. Vi vill inte lägga stora resurser på pedagogisk utveckling utan att veta vad som händer i barngrupperna när de använder digitala verktyg. Dessutom är en av förskolans uppgifter att rusta alla barn med tillräckliga kunskaper för att möta framtidens behov. Lika villkor ska gälla för alla barn, oavsett bakgrund. Flera barn har pekplattor hemma, men långt ifrån alla. Därför ser vi digitala verktyg i förskolan och skolan som en fråga om rättvisa och jämlikhet. Vi vill utjämna den så kallade "digitala klyftan", säger Ebba Östlin ordförande för utbildningsnämnden i Botkyrka kommun.

Forskningsmetod
Studien har följt förskolebarnen genom fältbesök och videoobservationer. Tre förskoleavdelningar i Botkyrka har deltagit i arbetet som pågått sedan hösten 2012. Över 50 barn i åldrarna 1-5 år har studerats i syfte att bland annat undersöka hur barns lärande stimuleras genom lek. Susanne Kjällander, som lett forskningsprojektet, är fil dr vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Kontaktpersoner
Ebba Östlin (s), ordförande, Utbildningsnämnden, 076-140 35 15
Agnes Gidlund, kommunikatör på utbildningsförvaltningen, 08-530 613 67 

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med cirka 86 000 invånare. Våra omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör oss till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera