Överkvalificering – vad gör vi åt det i Botkyrka?

Överkvalificering – att inte få ett arbete i linje med sina kvalifikationer drabbar i högre grad personer födda utanför Europa. 2010 var Sverige ett av de OECD-länder bredvid Grekland och Spanien där risken var störst för högutbildade utrikesfödda att inte få ett arbete eller att jobba i yrken som man är överkvalificerad för. Siffror från Eurostat visar att i Sverige är en tredjedel av alla utrikesfödda högutbildade mellan 25-54 år, överkvalificerade för sina yrken – att jämföra med en tiondel av inrikesfödda.

Att överkvalificering är en fråga som bör prioriteras högre visar en rapport från Mångkulturellt centrum i Botkyrka, som har koordinerat Sveriges deltagande i projektet Realise. Sverige behöver bli bättre på att tillvarata kompetensen hos högutbildade utrikesfödda på arbetsmarknaden. Idag finns reella hinder för högutbildade att etablera sig inom sitt yrke i sitt nya land.

- Att underlätta för högutbildade utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden är avgörande för Sverige och regionen, om vi ska kunna konkurrera med övriga världen och åstadkomma hållbar tillväxt och ett modernt interkulturellt samhälle. Botkyrka kommun vill långsiktigt utveckla arbetet med målgruppen högutbildade utrikesfödda. Det behövs till bland annat tidiga individuellt anpassade insatser inom SFI- undervisningen och en specialiserad studie- och yrkesvägledning", säger Lisa Alm, verksamhetsutvecklare på förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Botkyrka kommun.

Projektet Realise har sedan september 2011 samverkat med Botkyrka kommun och med lokala intressenter. Nu presenteras resultatet vid en konferens i Botkyrka. På konferensen hålls även ett panelsamtal med Sfi-deltagare, företagare, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och lokalpolitiker om vilka utvecklingsbehov de ser utifrån sina perspektiv?

Halvdagskonferens "Hjärnkraft till spillo?" Torsdagen den 21 februari. Klockan 8.30 – 12 på Mångkulturellt centrum i Fittja, Botkyrka.

För mer information, vg kontakta:

Mikael Morberg, kunskapsledare på Mångkulturellt centrum, 08- 531 705 34, mikael.morberg@mkc.botkyrka.se

Lisa Alm, verksamhetsutvecklare på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, 08-530 612 36, lisa.alm@botkyrka.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera