Pressinbjudan: Justitieminister Beatrice Ask besöker Botkyrka om Sociala insatsgrupper

Botkyrka kommuns arbete med sociala insatsgrupper (se info och länk nedan) får fortsatt uppmärksamhet. Nu har justitieministern valt att besöka kommunen för att få mer information om denna satsning. I samband med besöket i Botkyrka kommer justitieministern också att presentera en nyhet som berör denna fråga.

Media är välkommen att närvara under hela programmet samt får egen tid för frågor.

Datum & tid: torsdag 21 februari kl. 11:00 – 12:45, plats: Polishuset i Tumba, Doktorsvägen 3

Program:

kl. 11:00-12:15                            

Kort presentation om arbetet med sociala insatsgrupper i Botkyrka kommun

Utvecklingsarbetet under 2013

Största utmaningarna idag och framöver

kl. 12:15-12:45

Möjligheter för media att ställa frågor till justitieministern

För mer information, vg kontakta:
Pernilla Vera Jr, sektionschef socialtjänstens resursenhet, Botkyrka kommun, tel: 070-851-46-40

Hediye Güzel, pressansvarig Botkyrka kommun, tel: 072-711 7580

Per Claréus, pressekreterare hos justitieministern, tel: 072-572 48 48

Deltagare vid mötet: Peter Lindström - kriminolog, polismyndigheten i Stockholms län, referensperson till arbetet med sociala insatsgrupper och VÄRT.

VÄRT- målgrupp 18-25 år
Carina Engelke - VÄRTs utförargrupp
Patricio Cuevas Lagos - ansvarig för utvecklingsarbetet, tf sektionschef inom vuxenenheten
Fred Johansson - lokala poliskontoret i Fittja, medverkat i VÄRTs arbetsgrupp och
utvecklingsarbetet

Sociala insatsgrupper 10-18 år
Azra Bonney - handläggare inom socialtjänstens utredningsenhet, arbetar med sociala insatsgrupper
Monita Ström - ansvarig utvecklingsarbetet, sektionschef inom utredningsenheten
Pernilla Vera Jr - ansvarig utvecklingsarbetet, sektionschef inom resursenheten
Wilhelm Jungward - lokala poliskontoret i Hallunda, kontaktpolis i samverkansmöten
Henrik Wikström - lokala poliskontoret i Fittja, kontaktpolis i samverkansmöten 

Om sociala insatsgrupper: Rikspolisstyrelsen har på uppdrag av regeringen initierat en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. Även ungdomar som behöver stöd och hjälp för att bryta med kriminella nätverk är målgrupp för arbetet:

http://www.polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/Sarskilda-satsningar/Sociala-insatsgrupper/

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera