Pressinbjudan: Startskott för Botkyrka- Södra porten till Stockholm

Nu tar Botkyrka kommun tillsammans med Skanska Sverige AB nästa steg för att skapa Botkyrka-Södra porten till Stockholm, en satsning som på sikt kan leda till 4000 nya arbetstillfällen och ge plats för nya företag i kommunen. Välkommen till startskottet!

Datum och tid: 5 september 2014, kl. 9.30-11.00

Plats: Kumla Gårdsväg, Eriksberg (vid infarten till Husmässan, bakom ICA MAXI).

Det känns mycket inspirerande att vi nu kan ta nästa steg i vårt samarbete med Skanska Sverige AB kring Botkyrka- Södra porten till Stockholm, säger Katarina Berggren (s), ordförande i kommunstyrelsen. Botkyrkas positiva tillväxt ställer krav på nya etableringsytor i attraktiva lägen och Eriksberg är perfekt för det. Vår vision är att Botkyrka ska bli en tydlig och attraktiv entré till Stockholm.

Stockholmsregionen är en av Europas mest expansiva och framgångsrika storstadsregioner där Botkyrkas plats som ingång till regionen vid E4:an är unik. I april i år tecknade Botkyrka kommun och Skanska Sverige AB ett samarbetsavtal för att utveckla Eriksbergs industriområde till Botkyrka-Södra porten till Stockholm. Nu går startskottet för att ställa iordning marken för nya företagsetableringar och för att möjliggöra en ny dragning av Hågelbyleden.

Program:

9.30 Samling

9.45 Kort anförande, Katarina Berggren (s), kommunstyrelsens ordförande

9.50 Kort anförande, Patrik Larsson, vVD Skanska Sverige AB

9:55 Kort anförande, Helene Hellmark Knutsson (s), Landstingsråd

10:00 Avtäckning

10.05 Fotografering

10.15 Kaffe

10.45 Avslutning

Läs mer på: http://www.botkyrka.se/boochbygga/kommunensplaneringavsamhället/botkyrkapalangresikt/Sidor/SodraPorten.aspx

Kontaktpersoner:

Anders Nilsson, projektchef Botkyrka kommun
Tel: 072 561 38 20
E-post: anders.nilsson@botkyrka.se 

Katarina Berggren (s)
Tel: 08-530 616 83
E-post: katarina.berggren@botkyrka.se

Jan Andersson, Distriktschef, Skanska Sverige AB
Tel: 010-448 16 91

Patrik Larsson v VD Skanska Sverige AB
Tel: 010-448 68 07 

Botkyrka kommun är Stockholmområdets femte största kommun med drygt 88 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera

Media

Media