Unikt samarbete i Södertörn – samordning av varutransporter

Södertörns kommuner inleder ett unikt samarbete och samordnar nu sina varutransporter. Botkyrka kommun deltar i samarbetet som ger miljövinster, ökad trafiksäkerhet på skolor och förskolor, arbetsmiljöförbättring med färre transporter samt goda möjligheter till ekonomisk besparing.

- Projektet ”Samordnade varutransporter” pågår 2013 till 2017 och innebär att alla transporter av varor och livsmedel till kommunens alla verksamheter som skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhuset med mera samordnas. Istället för att varje beställning ger en transport läggs alla transporter samman via en logistikcentral och levererar en eller två gånger i veckan via slingor som följer en bestämd tidtabell, säger Pia Zätterström som är projektledare för Botkyrka kommun.

Enligt den förstudie som gjorts kommer det att leda till att antalet transporter minskar mycket kraftigt och utsläppen från transporter till kommunen minskas med ca 59 %. Det finns även goda möjligheter att detta leder till en ekonomisk besparing på några procent av den totala summa som Botkyrkas kommunala verksamheter handlar för under ett år, vilket skulle ge ett par miljoner mer per år att lägga på de andra kommunala verksamheterna.

- Jag är glad över att Botkyrka och hela Södertörn tar klimatfrågan på allvar. Med gemensamma varutransporter kan vi halvera koldioxidutsläppen i framtiden, säger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande (s) i Botkyrka kommun.

Bakgrund:

Energimyndigheten är med och finansierar projektledare för Södertörnssamarbetet. I och med detta samarbete blir Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Nynäshamn, Huddinge, Salem, Södertälje och Nykvarn) den största regionen i Sverige som tar ett samlat grepp över varutransporterna.

För mer information, vg kontakta:

Pia Zätterström, projektledare för Botkyrka kommun, tel: 076-115 00 87, epost: pia.zatterstrom@botkyrka.se

Hediye Güzel, pressansvarig Botkyrka kommun, tel: 072 711 7580, epost: hediye.guzel@botkyrka.se

Gunilla Eitrem, utvecklingsledare Södertörnskommunernat, tel: 070-819 63 10, epost: gunilla.eitrem@huddinge.se

Taggar:

Om oss

Botkyrka kommun - Långt ifrån lagom Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 91 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter. www.botkyrka.se

Prenumerera