VD intervju med Thomas Ljung


Botnia Exploration VD ord

Bädda in

Dela det här videoklippet

Om oss

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Kontakt

Prenumerera