Bergsstatens beslut om Botnias bearbetningskoncession har överklagats av privatperson

(AktieTorget: BOTX) En överklagan har inkommit till Bergsstaten från en privatperson av Botnia Explorations bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1. Ärendet ligger nu hos Bergsstaten för vidare bedömning av innehållet i denna överklagan.

Bergmästaren beviljade Botnia Exploration den 6 september 2016 bearbetningskoncessionen Fäbodtjärn K nr 1. Vi konstaterar att Bergsstaten har erhållit en överklagan från en privatperson som vi inte betraktar som sakägare.

- Projektets verkliga sakägare, såsom rennäringen och markägare, har valt att inte överklaga. Vi avser att fortsätta med vår ansökan om miljötillstånd för Fäbodtjärn och Vargbäcken enligt plan, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration.

Botnia avvaktar nu vidare besked från Bergsstaten för fortsatt hantering av detta ärende.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Om oss

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med målsättningen att starta Sveriges nästa guldgruva. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar