Intensiv prospektering i Vindelgransele ger resultat - från blockfynd till ny mineralisering i fast klyft

(AktieTorget: BOTX). Ett område med mineraliserade kvartsgångar har under sommaren undersökts i detalj på Middagsberget och Lillholmberget. Undersökningarna är en uppföljning av de fynd av block med höga halter av silver, bly och zink som Botnia Exploration rapporterade om i april i år. En första provtagning av en bred kvartsgång visar förhöjda halter av bly, silver, och guld - det bästa provet i häll på Middagsbergets östsida höll 9,7 gram guld per ton. Resultatet innebär att Botnia utökar den planerade borrningen under vintern till ett betydligt större område.

Den upptäckta kvartsgångens bredd varierar mellan en och sex meter och går i dagen på Lillholmberget och på Middagsberget. Mineraliseringens sammansättning varierar längs de hundratal meter som karteringen är gjord och systemet är totalt längre än en kilometer.

Provtagning av kvartsgång i häll med mineralisering av guld, bly och silver är en del i uppföljningen av de blockfynd som gjorts i år och i Åströms och Forsheden sedan 2010. Sammansättningen av de block som tidigare hittats visar stora likheter med den i de hällar som nu är undersökta. I och med att Botnia Exploration nyligen fick tillgång till prospekteringstillståndet Storforsen nr 6 kunde arbetet påbörjas i det nya målområdet som är norr om tidigare borrning och bottenmoränprovtagning i Åströmsområdet.

Sommarens framgångsrika arbete koncentrerar nu prospekteringen söder om Fäbodtjärn till ett område som sammanbinder Middagsberget, Jägarliden och Åströms till ett nytt mycket intressant målområde. Vinterns planerade borrning i Jägarlidenområdet ska nu kompletteras med borrning i det nya målområdet.

- Våra planerade borrningar under vintern 2015-16 blir ytterst intressanta. Vi hoppas nu få svar på alla frågor om ursprung av alla de blockfynd med mycket höga halter som vi tidigare rapporterat om från Forsheden nr 1 och de södra delarna av undersökningstillståndet Granselliden nr 3. Det här är en utmanande komplettering till guldfyndigheten i Fäbodtjärn där vi har ansökt om bearbetningskoncession, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration Holding AB.

Taggar:

Om oss

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med målsättningen att starta Sveriges nästa guldgruva. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar