Intensiv prospektering i Vindelgransele ger resultat - från blockfynd till ny mineralisering i fast klyft - Korrigerad version

Korrigerad version på grund av att de tre sista styckena i pressmeddelandet fallit bort i den tidigare publicerade versionen.

(AktieTorget: BOTX). Ett område med mineraliserade kvartsgångar har under sommaren undersökts i detalj på Middagsberget och Lillholmberget. Undersökningarna är en uppföljning av de fynd av block med höga halter av silver, bly och zink som Botnia Exploration rapporterade om i april i år. En första provtagning av en bred kvartsgång visar förhöjda halter av bly, silver, och guld - det bästa provet i häll på Middagsbergets östsida höll 9,7 gram guld per ton. Resultatet innebär att Botnia utökar den planerade borrningen under vintern till ett betydligt större område.

Den upptäckta kvartsgångens bredd varierar mellan en och sex meter och går i dagen på Lillholmberget och på Middagsberget. Mineraliseringens sammansättning varierar längs de hundratal meter som karteringen är gjord och systemet är totalt längre än en kilometer.

Provtagning av kvartsgång i häll med mineralisering av guld, bly och silver är en del i uppföljningen av de blockfynd som gjorts i år och i Åströms och Forsheden sedan 2010. Sammansättningen av de block som tidigare hittats visar stora likheter med den i de hällar som nu är undersökta. I och med att Botnia Exploration nyligen fick tillgång till prospekteringstillståndet Storforsen nr 6 kunde arbetet påbörjas i det nya målområdet som är norr om tidigare borrning och bottenmoränprovtagning i Åströmsområdet.

Sommarens framgångsrika arbete koncentrerar nu prospekteringen söder om Fäbodtjärn till ett område som sammanbinder Middagsberget, Jägarliden och Åströms till ett nytt mycket intressant målområde. Vinterns planerade borrning i Jägarlidenområdet ska nu kompletteras med borrning i det nya målområdet.

- Våra planerade borrningar under vintern 2015-16 blir ytterst intressanta. Vi hoppas nu få svar på alla frågor om ursprung av alla de blockfynd med mycket höga halter som vi tidigare rapporterat om från Forsheden nr 1 och de södra delarna av undersökningstillståndet Granselliden nr 3. Det här är en utmanande komplettering till guldfyndigheten i Fäbodtjärn där vi har ansökt om bearbetningskoncession, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration Holding AB.

(Se bild i bifogad pdf-fil)

Under det senaste halvåret har Botnia Exploration nått viktiga framsteg med en uppdaterad uppskattning av mineraltillgångar i guldfyndigheten Fäbodtjärn och en ansökan om bearbetningskoncession för Fäbodtjärn är inlämnad till Bergsstaten. De nya fynden och den planerade borrningen bidrar ytterligare till Vindelgranseleområdets potential.

- De nya fynden av kvartsgångar med mineralisering av bas och ädelmetaller aktualiserar frågeställningen om hur dessa fyndigheter geologiskt är relaterade t.ex. till kända massiva sulfidmalmer i Skelleftefältet. Fynden med förhöjda halter av både basmetaller och ädelmetaller är malmgenetiskt väldigt intressanta, säger Pär Weihed, Professor i malmgeologi på Luleå Tekniska Universitet och styrelsemedlem i Botnia Exploration Holding AB.

Det tekniska innehållet i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Frank van der Stijl, chefsgeolog hos Botnia Exploration och av SveMin registrerad kvalificerad person (QP).


För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration

Telefon: +46 705 431605

E-post: info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Taggar:

Om oss

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med målsättningen att starta Sveriges nästa guldgruva. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar