Rans sameby överklagar inte beslut från Mark- och miljödomstolen

AktieTorget: BOTX) Som tidigare meddelats avslog Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt Rans samebys överklagan av Botnia Explorations tillstånd till provbrytning i Fäbodtjärn i Lycksele kommun. Samebyn har inte överklagat beslutet vilket innebär att domen vunnit laga kraft.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration

Telefon: +46 705 431605

E-post: info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com .

Om oss

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar