Rans sameby överklagar inte beslut från Mark- och miljödomstolen

AktieTorget: BOTX) Som tidigare meddelats avslog Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt Rans samebys överklagan av Botnia Explorations tillstånd till provbrytning i Fäbodtjärn i Lycksele kommun. Samebyn har inte överklagat beslutet vilket innebär att domen vunnit laga kraft.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD – Botnia Exploration

Telefon: +46 705 431605

E-post: info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Om oss

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med målsättningen att starta Sveriges nästa guldgruva. Bolaget är listat på Nasdaq First North (BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Adviser till Bolaget. För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar