41 kommuner får stöd till nationella projekt om PBL

Boverket delar ut åtta miljoner kronor till 41 kommuner för att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagen. I en del av projekten deltar även länsstyrelser och kommunförbund. Det är en del i Boverkets kompetenssatsning där utvecklingsprojekt, utbildningar och nätverk ingår. Boverket fick sammanlagt in 29 ansökningar om drygt 25 miljoner kronor.

De här kommunerna får stöd

Boverkets beslut innebär att 13 av 29 ansökningar har fått stöd. Här är en redovisning av vad projekten kallas, hur mycket pengar som varje projekt får och vilken kommun som är huvudsökande.

Huvudsökande/ Projektbenämning/ Beviljat stöd

Höganäs Processkartläggning inom PBL-området 500 000
Gnosjö Lathunden för bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder 1 196 000
Torsby PBL-projekt planläggningsrutiner och introduktion nyanställda 525 000
Trollhättan Gemensam tillsynsorganisation och samordning av tillsynsplaner inom PBL 150 000
Jönköping Identifiering och analys av de mest kritiska momenten i plan- och expl.processen 453 000
Lomma 5-Yeskommunernas riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder 600 000
Ekerö Utveckling av behovsbedömning utifrån nya PBL 350 000
Strömstad Handledning för anläggande och utveckling av campingplatser 781 600
Växjö Hur genomför vi översiktsplanen? 664 294
Södertälje Effektivare samhällsbyggnadsprocess - med fokus på enhetlig kommunikation 450 000
Botkyrka Stadsbyggnadsbenchen 1 342 106
Danderyd Tillämpning av 9:4 d PBL samt tillgänglighetsfrågor i sammanhangen 660 000
Nacka God arkitektur inom ramen för PBL 328 000

I varje projekt finns också en eller flera medsökande. Även länsstyrelser och kommunförbund ingår i arbetet. Totalt är det 41 kommuner som på det här sättet får chansen att utveckla tillämpningen av plan- och bygglagen.

Här är alla medsökanden i projekten

Här följer en redovisning av de projekt som får stöd och vilka kommuner som ingår i arbetet.

Projektbenämning

Processkartläggning inom PBL-området
Höganäs, Ängelholm och Bjuv
Lathunden för bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder
Gnosjö, Gislaved och Värnamo
PBL-projekt planläggningsrutiner och introduktion nyanställda
Torsby, Sunne och Hagfors
Gemensam tillsynsorganisation och samordning av tillsynsplaner inom PBL
Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg
Identifiering och analys av de mest kritiska momenten i plan- och expl.processen
Jönköping, Habo och Nässjö
5-Yeskommunernas riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder
Lomma, Burlöv, Svedala, Staffanstorp och Kävlinge
Utveckling av behovsbedömning utifrån nya PBL
Ekerö och Upplands-Bro
Handledning för anläggande och utveckling av campingplatser
Strömstad och Gotland
Hur genomför vi översiktsplanen?
Växjö och Alvesta
Effektivare samhällsbyggnadsprocess - med fokus på enhetlig kommunikation
Södertälje och Kiruna
Stadsbyggnadsbenchen
Botkyrka, Stockholm, Södertälje, Huddinge, Haninge, Upplands Väsby, Täby, Sollentuna och Nacka
Tillämpning av 9:4 d PBL samt tillgänglighetsfrågor i sammanhangen
Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Upplands Väsby och Vaxholm
God arkitektur inom ramen för PBL
Nacka och Gävle

Boverket kommer även att dela ut stöd under 2015. Mer information om sista dag för ansökan kommer att anslås på stödets webbplats på boverket.se.

Pengar till kommuner för att utveckla tillämpningen av PBL

Boverket har regeringens uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen. Målsättningen med kompetenssatsningen är att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av lagen.

Kommuner kan söka stöd för att genomföra nationella utvecklingsprojekt för att få fram metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL. Projekten ska ske i samverkan mellan kommuner. Länsstyrelser och andra aktörer bör bjudas in till medverkan. Resultat och erfarenheter ska sedan spridas till kommuner och länsstyrelser.

Stöd kan sökas för hela den beräknade kostnaden för genomförandet av utvecklingsprojektet, dock maximalt med 500 000 kronor per medverkande kommun.

Mer information

Om du vill få mer information om Boverkets kompetenssatsning eller de aktörer som fick stöd i år till utvecklingsprojekt kan du vända dig hit.

Carl-Magnus Oredsson, jurist, telefon 0455-35 33 53
Amelie Fast, jurist, telefon 0455-35 30 52
Maria Rundqvist, projektledare, 0455-55 31 17

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar