Boverket förtydligar regeländringar för utsläpp från vedeldning

Från den 1 juli 2018 ska ändrade regler tillämpas vid installationer av kaminer och pannor som eldas med pellets och ved, syftet är att minska utsläppen. Nu har ändringarna förtydligats i vägledningar till konsumenter och till kommuner.
Ändringarna innebär inget förbud mot vedeldning eller återanvändning av äldre vedspisar, säger Yvonne Svensson, rättschef på Boverket.

De som redan har till exempel en vedspis i byggnaden berörs inte av ändringarna. Det är först den dagen de ska byta ut, installera eller renovera som reglerna blir aktuella.

– Vi förstår att många har frågor och funderingar kring vad som gäller och om hur Boverket arbetat. Vi har tagit till oss dessa synpunkter och nu förtydligat och uppdaterat informationen på vår webbplats, säger Yvonne Svensson.

Nya texter på vår webbplats som vägleder

På Boverkets webbplats får konsumenten information om vad de ska tänka på och vad som gäller när de ska byta ut, renovera eller installera till exempel vedspis och kamin. Boverket har även förtydligat hur reglerna ska användas i praktiken för kommunerna som är de som ska hantera de enskilda fallen. 

Vi rekommenderar alla som är osäkra att kontakta sin kommun.

Boverket vill belysa att reglerna framför allt gäller när nya byggnader ska uppföras. I dessa fall är det viktigt att utsläppen minimeras redan från början eftersom dessa rumsvärmare och pannor kommer att användas en lång tid framöver. Men det innebär inte att det är förbjudet att återanvända äldre vedspisar, så länge som kraven uppfylls.

Vid ändringar i befintliga byggnader är reglerna flexibla och det finns möjlighet till anpassning av kraven, särskilt i äldre, kulturhistoriska byggnader.

Varför ändras reglerna?

Genom att ändra reglerna kan vi bidra till att utsläppen blir så låga och därmed ofarliga som möjligt. De produkter som ger minst värme och mest utsläpp kan på sikt försvinna från marknaden om de inte återanvänds i nya byggnader. Bra, hållbara och kulturhistoriska produkter kan dock ha kvar sin plats på marknaden. Det kan gynna både miljön och konsumenterna i deras val.

Detta är en del av ett större arbete som görs inom hela EU för att förbättra vår miljö.

Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bedömer att krisberedskapen inte påverkas av ändringarna.

Mer information

På Boverkets webbplats kan du läsa vägledningarna till konsumenter och till kommuner.

Naturvårdsverket har statistik för utsläpp samt information om vedeldningens påverkan på luften och hur man kan elda på sätt som ger mindre utsläpp.

Kontakt

Media som har kompletterande frågor kan kontakta Boverkets presservice 0455-353170

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera