Boverket satsar på samlingslokaler för ungdomar

Boverkets samlingslokaldelegation har beviljat miljonbidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Pengarna, cirka 4,8 miljoner kronor som ska fördelas mellan 16 projekt, ska bland annat användas för att utveckla verksamheten och göra lokalerna mer attraktiva för ungdomar.

De viktigaste faktorerna vid fördelningen av årets anslag har varit den bedömning som Boverket gjort i fråga om behovet av samlingslokalen i området och på orten samt att de insatser som görs i projektet har ett tydligt syfte att vara utvecklande för ungdomsverksamheten i lokalen. En förutsättning för bidrag har också varit att lokalen har en godtagbar standard vad gäller tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Boverket kan bevilja bidrag för särskilda satsningar som görs i allmänna samlingslokaler för att utveckla ungdomsverksamheten. Bidrag kunde sökas fram till och med den sista augusti och beslutet togs i slutet av november månad. Bidrag kan lämnas till hela kostnaden. Statens bidrag kan lämnas till anpassning av en allmän samlingslokal till ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet, för att stimulera sådan verksamhet i sådana lokaler eller utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet.

På grund av att bidragsanspråken kraftigt överstiger tillgängliga medel har Boverket tvingats avslå flera ansökningar på grund av medelsbrist. I år kom det in totalt 36 ansökningar för ett belopp om sammanlagt cirka 16 miljoner kronor.

Bidrag har beviljats för ombyggnad eller anpassning av utrymmen specifikt för ungdomsverksamhet, projekt som innebär att lokalen kompletteras med inventarier eller moderniseras med till exempel teknisk utrustning samt till andra verksamhetsstödjande insatser.

Mer information

Monica Widnemark, ordf. i Boverkets samlingslokaldelegation, tfn 070-536 25 01
Håkan Aronsson, utredare Boverket tfn 0455- 35 30 06
Paulina Navréd, jurist Boverket tfn 0455-35 30 47
Presskontakt, Boverket, tfn 0455-35 31 70

Föreningar som får bidrag

Sökande, Kommun, Län, Bidragsbelopp, kr

1 Unga KRIS Halmstad Halmstad Halland 189 000
2 Okome Bygdegårdsförening Falkenberg Halland 120 000
3 Folkets Hus Tranås Tranås Jönköping 198 000
4 Våra Gårdar Stockholm Stockholm   770 000
5 Rinkeby Folketshusförening Stockholm Stockholm 450 000
6 Fisksätra Folkets Hus Stockholm Stockholm 612 000
7 Riksorganisationerna Folkets hus och parker Stockholm Stockholm 645 000
8 Bygdegårdarnas riksförbund Stockholm Stockholm 732 000
9 Stavsjö Föreningshusförening Nyköping Södermanland 90 000
10 Åsteby Bygdegårdförening Torsby Värmland 25 000
11 Medborgarhusföreningen Trehörningsjö Örnsköldsvik Västernorrland 75 000
12 Trökörna-Frambo Bygdegårdsförening Grästorp Västra Götaland 215 000
13 Barne-Åsaka Bygdegårdsförening Essunga Västra Götaland 110 000
14 Ljungstorps Bygdegårdsförening Skara Västra Götaland 83 000
15 Lf 40 Trygghet av IOGT-NTO Vänersborg Västra Götaland 190 000
16 Folkets Hus Lilla Edet ek.för. Lilla Edets Västra Götaland 298 000

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera