Boverket satsar på samlingslokaler för ungdomar och 4,8 miljoner fördelas

Boverkets samlingslokaldelegation delar ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Pengarna, cirka 4,8 miljoner kronor som ska fördelas mellan 12 projekt, ska bland annat användas för att utveckla verksamheten och göra lokalerna mer attraktiva för ungdomar.

De 12 föreningarna får bidrag för verksamhetsstödjande insatser och enklare ombyggnad eller anpassning av utrymmen för ungdomsverksamhet. Bidrag ges även för inventarier eller modernisering med till exempel teknisk utrustning. Hela listan med vilka föreningar som får bidrag kan du se genom att ladda ner bifogad pdf-fil eller via Boverkets webbplats.

En av de viktigaste faktorerna vid fördelningen av årets bidrag har varit att projektet har ett tydligt syfte att vara utvecklande för ungdomsverksamheten i lokalen. En annan viktig faktor är Boverkets bedömning av behovet av samlingslokalen i området och på orten. En förutsättning för bidrag har också varit att lokalen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Boverket kan bevilja bidrag för särskilda satsningar som görs i allmänna samlingslokaler för att utveckla ungdomsverksamheten. Bidrag kunde sökas fram till och med den sista augusti och beslutet togs i slutet av november månad. Bidrag kan lämnas till hela kostnaden. Statens bidrag kan lämnas till anpassning av en allmän samlingslokal till ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet, för att stimulera sådan verksamhet i sådana lokaler eller utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet.

I år har föreningar totalt sökt mycket mer i bidrag än vad som finns att dela ut och Boverket har därför tvingats avslå flera ansökningar. I år kom det in totalt 50 ansökningar på sammanlagt cirka 30 miljoner kronor.

Mer information

Monica Widnemark, ordförande i Boverkets samlingslokaldelegation, telefon 070-536 25 01
Elisabet Liffler, civilekonom, telefon 0455-35 33 76
Presskontakt, telefon 0455-35 31 70

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar