Inbjudan till pressträff: "Bygg för Sverige!" startar i Helsingborg den 18 april

Boverket och länsstyrelserna i landet arrangerar sju informationsmöten under 2018 om att bygga bostäder med investeringsstöd under rubriken, Bygg för Sverige! Det första mötet i turnén är i Helsingborg onsdagen den 18 april där närmare 160 privata och offentliga byggherrar från södra Sverige medverkar tillsammans med länsstyrelser, kommuner och andra aktörer i bygg- och fastighetssektorn.

Media inbjuds till pressträff kl. 10.00 på Good Morning Hotel, Gustav Adolfs gata 47 i Helsingborg. Vill du delta, kontakta Ingvar Andersson, tfn 0701-35 31 09, e-post ingvar.andersson@boverket.se. Medverkar på pressträffen gör bland annat avdelningschef Peter Fransson vid Boverket och enhetschef Kajsa Palo, Länsstyrelsen i Skåne. Det finns också möjlighet att ställa frågor till offentliga och privata byggherrar under dagen.

Läs mer Boverkets webbplats

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera