Miljonstöd till fyra projekt för jämställda offentliga miljöer

Fyra utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter kommer att få 3,5 miljoner kronor i stöd från Boverket.

Tisdagen den 12 januari beslutade Boverket att bevilja dessa fyra projekt stöd:

  • ”Kulingen” – en jämställd aktivitetsyta på Klostergården i Lund, Lunds kommun, 1 125 000 kronor
  • Jämställd skolgård i Skäggetorp, Linköpings kommun, 750 000 kronor
  • ”Vuxna är inte ute på kvällen” - ett gestaltningsprojekt om ungas (o)trygghet, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 916 800 kronor
  • Det könade landskapet 2.0, Umeå kommun, 750 000 kronor

20 projekt har tidigare fått stöd från Boverket. Beslut innebär att samtliga medel för stödet har delats ut. Projekten har använt stödet till fysiska åtgärder, eller strategiska eller metodutvecklande åtgärder. Satsningarna kan vara både utomhus och inomhus, till exempel för att skapa en mötesplats eller ett stråk.

Om stödet
Du kan läsa mer om stödet och om de projekt som beviljats detta på Boverkets webbplats. Där hittar du även intervjuer med tre projektledare som berättar om vad stödet betytt för deras arbete. 

Kontakt
Presservice 0455-35 31 70

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar