Nio kulturlokaler delar på miljonbidrag

11,5 miljoner kronor i bidrag ska delas mellan nio kulturlokaler, enligt beslut från Boverkets samlingsdelegation. Pengarna ska bland annat användas till att förbättra tillgängligheten.

Stödet delas varje år ut till att bland annat tillgänglighetsanpassa och bygga om kulturlokaler. I år beviljades nio projekt bidrag. Mest pengar gick till Fylkingen i Stockholm som fick cirka 2,5 miljoner kronor. Följande projekt beviljades bidrag:

Länsmuseum

Västerbottens museum får 950 000 kronor till ombyggnad och inredning av lokalen för en permanent textil studieutställning. Telefon till museet 090-16 39 04.

Kulturen i Lund får 2 400 000 kronor till ramp och installation av hiss för att förbättra tillgängligheten till utställningsbyggnaden Herrehuset. Telefon till museet 046-350 400.

Övriga museer

Karlskoga kommun får 2 210 000 kronor för ombyggnad av stallbyggnad på Alfred Nobels Björkborn i syfte att skapa en kulturell mötesplats. Telefon till projektet 0586-601 37.

Textilmuseet i Borås får 2 220 000 kronor för ombyggnad i samband med museets flytt till nya lokaler i stadsdelen Simonsland. Telefon till projektet 033-35 89 85.

Övriga kulturlokaler

Fylkingen i Stockholm får 2 488 000 kronor för ombyggnad av lokalen som bland annat innebär att entrén öppnas upp och synliggörs bättre samt att tillgängligheten i hela lokalen förbättras. Telefon till projektet 08-845 443.

Hammarö kommun får 780 000 kronor för ombyggnad av Sockenstugan som bland annat skapar en hörsal för samtliga verksamheter inom Hammarö Kulturbygd. Telefon till projektet 054-51 51 90.

Föreningen Kulturkammaren i Norrköping får 150 000 kronor för bland annat ombyggnad av konsertlokal och scenbygge. Telefon till föreningen 011-10 26 94.

DG Fastigheter Auktioner AB i Vänersborg får 60 000 kronor för att skapa bättre tillgänglighet till Stora biografen genom att anlägga ramp vid entrén. Telefon till projektet 0736-82 43 50.

Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda får 290 000 kronor för bland annat inredning och renovering av aulan som till exempel används vid konserter och andra kulturarrangemang. Telefon till projektet 0922-688 02.

Om stödet

Totalt kom det in ansökningar från 19 projekt med ett sammanlagt ansökt bidrags­belopp på drygt 26 miljoner kronor. Stöd kan lämnas till nybyggnad, ändring (ombyggnad) och handikappanpassning av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten. Bidrag lämnas med högst 30 procent av kostnaden vid nybyggnad och med högst 50 procent för övriga projekt.

Ytterligare upplysningar

Monica Widnemark, ordförande i Boverkets samlingslokaldelegation, telefon 070-536 25 01
Leif Götesson, utredare, Boverket, telefon 0455-35 32 51
Elisabeth Lindberg, utredare, Boverket, telefon 0455 35 30 41
Presskontakt, Boverket, telefon 0455-35 31 70

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera