Plattformsdagarna i Malmö 7-8 december tar fram villkor för att bo och leva i en hållbar stad!

Med fler än 300 deltagare genomför Plattform för hållbar stadsutveckling årets största workshop om hållbar stadsutveckling i Malmö på Malmö Live 7-8 december!  Plattformsdagarna erbjuder 57 kunskapsdialoger med ett brett och relevant innehåll kopplat till hållbar stadsutveckling. Inte mindre än 57 olika föreläsningar distribueras ut via hörlurar. Baserat på föreläsningarnas innehåll och frågeställningar ska deltagarna i dialogform formulera ett villkor för att bo och leva i en hållbar stad år 2030. Deltagarna kommer att rösta fram de 10 viktigaste villkoren under Plattformsdagarna.

Resultat från workshopen levereras till den av regeringen utsedda delegationen för Agenda 2030. Plattformen kommer även att arbeta vidare med villkoren under 2017 i samverkan med ett stort antal nyckelaktörer inom hållbar stadsutveckling.

Plattformsdagarna bjuder även på en paneldiskussion ”It takes three to tango” med Malmö som utgångspunkt. Moderator är Catarina Rolfsdotter Jansson och i panelen medverkar Catarina Rolfsdotter-Jansson, moderator, Anders Gärdsmark, regionchef, Sveriges Byggindustrier (BI) Syd, Christer Larsson, nationell utredare och stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad, Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket, Märta Stenevi (MP), stadsbyggnadskommunalråd, Malmö stad, Patrik Faming, samordnare Boverket och Plattformen för hållbar stadsutveckling, Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Susanne Rikardsson, regionchef, Fastighetsägarna Syd.

Märta Stenevi, kommunalråd och ansvarig för stadsutvecklingsfrågor, Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, Anders Gärdsmark, regionchef Sveriges byggindustrier, Susanne Rikardsson, regionchef Fastighetsägarna och Patrik Faming, nationell samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling.

Ett 30-tal unika speeddates, två paneldiskussioner samt flera intressanta inspirationsföreläsare; Charlotta Mellander, Johan Hassel, Victoria Percovich mfl.

Media bjuds in att delta på Plattformsdagarna av Plattform för hållbar stadsutveckling där Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket ingår som ansvariga myndigheter.

Anmäl dig till
För anmälan och mer information kontakta Patrik Faming, nationell samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling eller Hans Gustafsson, projektledare Plattformsdagar, på Boverket.

Patrik Faming: 0455-35 31 93                                                                                               
Hans Gustafsson: 0455-35 30 26

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar