Pressinbjudan: Bostadsmarknadens behov och utveckling

Tisdagen den 19 juni redogör Boverket för läget på bostadsmarknaden vid en presskonferens. Vi kommer med en reviderad prognos för behovet av bostäder fram till 2025. Samtidigt presenterar vi Boverkets indikatorer - en analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos, och Boverkets bostadsmarknadsenkät - en samlad bild av bostadsmarknaden i Sverige baserad på en årlig enkät med svar från i stort sett alla kommuner. Välkommen!

Tid: Tisdag 19 juni 2018 kl. 10.00

Plats: Stockholm, Garnisonen konferens, Karlavägen 100, lokal Kungsträdgården

Medverkande: Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, bostadsmarknadsanalytiker Bengt J Eriksson, expert Hans-Åke Palmgren och utredare Marie Sand

Presslegitimation krävs.

Information och anmälan: Boverkets Presservice, presservice@boverket.se, tel: 0455-35 31 70

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar