Pressinbjudan: Ny webbsatsning för utländska byggföretag ska gynna konkurrens

Boverkets nya webbsatsning ska sänka trösklarna för utländska byggherrar och entreprenörer som vill bygga bostäder i Sverige. Syftet är att främja konkurrensen genom att underlätta för fler aktörer på marknaden. Välkommen!

Den nya webbplatsen som lanseras den 12 juni är ett uppdrag som Boverket gjort på uppdrag av regeringen.

Tid: Tisdag 12 juni 2018 kl. 11.00

Plats: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70

Medverkande: Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren med flera.

Anmäl att du kommer till Carl-Martin Vikingsson, pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, på e-post Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se alternativt mobilnummer 076-135 38 78.

Ta med giltig personlig legitimation.  Anmäl dig i departementets entré, så blir du hämtad.

För ytterligare frågor, kontakta: Boverkets presservice, 0455-35 31 70

Om oss

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera