BPA ABs delårsrapport januari - mars 1999

BPAs delårsrapport januari - mars 1999 * Resultatet efter finansiella poster ökade till 22 (15) Mkr Koncernens rörelseresultat ökade till 24 (17) Mkr. Finansnettot uppgick till -2 (-2) Mkr, resultatet efter finansiella poster blev därmed 22 (15) Mkr. Orderingången i installationsrörelsen ökade med 29 procent och faktureringen med 19 procent Koncernen har kunnat notera en fortsatt positiv efterfrågan på installationstjänster. Orderingången i kärnverksamheten ökade med 29 procent till 1 756 (1 364) Mkr. Den totala orderingången i koncernen ökade till 1 774 (1 502) Mkr. Kärnrörelsens fakturering under perioden ökade med 19 procent till 1 486 (1 246) Mkr. Koncernens totala faktureringen ökade till 1 495 (1 377) Mkr. Orderstocken i koncernen ökade till 2 023 (1 673) Mkr. * Tillväxt i fokus Koncernens målsättning är att växa betydligt snabbare än marknaden. Under årets tre första månader har BPA förvärvat bolag med en årsomsättning på ca 275 Mkr och närmare 300 anställda. * Bedömningen att det finns förutsättningar för en resultat- och volymtillväxt på 10-15 procent under 1999 kvarstår * Offentligt kontantbud Efter rapporttidens utgång har Procuritas Capital Partners II (PCP II) och Peab AB genom det av PCP II majorietsägda bolaget Investeringssällskapet 1999 AB lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i BPA AB. Investeringssällskapet har också träffat avtal med Investment AB Latour om förvärv av deras aktier och teckningsoptioner. Prospekt till aktieägarna angående erbjudandet förväntas omkring den 14 maj 1999. BPAs styrelse har beslutat att utvärdera erbjudandet med hjälp av extern rådgivare. Stockholm den 4 maj 1999 För ytterligare upplysningar kontakta gärna: Johan Karlström, Verkställande direktör BPA AB, tel 08-799-85 10 Kjell Granberg, Ekonomidirektör BPA AB, tel 08-799 85 42 alt 070-536 51 55 Per Blixt, Informationschef BPA AB tel 08-799 85 16, alt 070-549 28 08 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00290/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00290/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar